Werkagenda mbo: scholen willen meer geld

Minister Dijkgraaf werkt al enige tijd aan een ‘werkagenda mbo’. Centrale vraag daarbij: wat te doen aan het groeiend tekort aan vakmensen? Volgens Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, kan de werkagenda niet gerealiseerd worden zonder extra investeringen in het mbo.

Vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs en van de MBO Raad werken al enige maanden aan een ‘werkagenda mbo’. In die agenda maakt minister Dijkgraaf duidelijk hoe hij de ambities uit het coalitieakkoord gaat realiseren. Hoofdpunt daarbij is, naast aandacht voor gelijke kansen, het tekort aan voldoende vakmensen. Het onderwerp staat hoog op de agenda van het gehele kabinet. De ambities voor een energietransitie zijn bijvoorbeeld niet te realiseren zonder voldoende technici. Maar ook in allerlei andere sectoren groeien de tekorten aan gekwalificeerde vakmensen.

Meer geld

Volgens Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, staan de mbo-scholen klaar om een bijdrage te leveren aan de ambities van het kabinet. Maar hij stelt hierbij wel een duidelijke randvoorwaarde: net als bij het funderend onderwijs moet er meer geld naar het mbo. Volgens Tekin is er extra geld nodig om het werken in het mbo aantrekkelijk te houden. Tekin: ‘Ook in het mbo staat de aantrekkingskracht van het beroep onder druk, onder andere door verschillen in carrièreperspectief. We zetten in op extra investeringen voor het aanpakken van de werkdruk in het mbo, voor professionalisering en voor het verbeteren van het carrièreperspectief.’

Functiemix

Bij het laatste onderwerp gaat het om de afspraak om meer mbo-docenten te laten doorstromen naar de hogere functieschalen. Volgens de MBO Raad kan dat alleen gebeuren als het ministerie meer geld ter beschikking stelt. Samen met de vakbonden heeft de MBO Raad al eerder in een brief om extra middelen gevraagd.

Onderwijsakkoord

De MBO Raad verwijst naar het extra geld dat het funderend onderwijs krijgt in het Onderwijsakkoord. Volgens Adnan Tekin heeft ook het mbo een dergelijke impuls nodig: ‘Laten we de lijn die de ministers met het Onderwijsakkoord inzetten voor po en vo, doortrekken naar het mbo.’ Om de ambities rond het opleiden van meer vakmensen te realiseren, moet de overheid volgens Tekin bereid zijn extra te investeren in mbo-docenten. Tekin is hoopvol: ‘We gaan ervan uit dat de minister het met ons eens is dat verbetering van de positie van docenten een voorwaarde is om tot werkbare en uitvoerbare afspraken te komen in onze gezamenlijke werkagenda.’

Op de website van de MBO Raad doet Tekin zijn uitspraken over de werkagenda

Lees ook: Nieuw kabinet wil beroepsonderwijs versterken