Werkgevers tevreden over mbo-gediplomeerden

Over het algemeen zijn werkgevers behoorlijk tevreden over de werknemers met een mbo-diploma die zij recent in dienst hebben genomen. Zo’n driekwart van de werkgevers vindt de vakkennis van de recent afgestudeerden goed tot zeer goed.

Dat blijkt uit onderzoek dat SBB samen het CBS uitvoerde naar de tevredenheid van werkgevers over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven waar minimaal één mbo’er werkzaam is die recent (maximaal twee jaar geleden) zijn diploma behaald heeft. Verder moet de werknemer minimaal zes maanden in dienst zijn bij de werkgever. In totaal zijn zo’n 22.500 bedrijven benaderd. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft daadwerkelijk deelgenomen aan het onderzoek (een hoge respons!). De helft van deze bedrijven bleek daadwerkelijk recent een mbo-gediplomeerde in dienst te hebben.

Omgang met collega’s
Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers behoorlijk tevreden zijn over de mbo-gediplomeerden. Het meest tevreden zijn zij over de sociale vaardigheden van de mbo-gediplomeerden. De scores op de aspecten ‘bereidheid om zich in te zetten voor het bedrijf’ en ‘omgang met collega’s en leidinggevenden’ zijn hoog: zo’n 87% scoort hier goed tot zeer goed. De score bij vakkennis is lager, maar ook hier beoordelen werkgevers het niveau van de werknemer bij ruim 75% als goed tot zeer goed. De score op het aspect taal- en rekenvaardigheden is het minst goed. Het oordeel goed tot zeer goed wordt hier in 65% van de gevallen gegeven. Dit is een stijging met 3 procentpunt ten opzichte van de eerdere meting in 2016.

Niveau
De tevredenheid van de werkgevers geldt voor mbo-gediplomeerden op alle mbo-niveaus De gemiddelde tevredenheid van werkgevers neemt wel iets toe naarmate het opleidingsniveau hoger is. SBB-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming is blij met de resultaten: ‘Dit onderzoek laat zien dat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven loont. Samen blijven we stappen maken om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren.’

Lees hier het volledige onderzoek