Werkgevers tevreden over mbo-gediplomeerden

Over het algemeen zijn werkgevers behoorlijk tevreden over de werknemers met een mbo-diploma die zij recent in dienst hebben genomen. Zo’n driekwart van de werkgevers vindt de vakkennis van de recent afgestudeerden goed tot zeer goed.

Dat blijkt uit onderzoek dat SBB samen het CBS uitvoerde naar de tevredenheid van werkgevers over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven waar minimaal één mbo’er werkzaam is die recent (maximaal twee jaar geleden) zijn diploma behaald heeft. Verder moet de werknemer minimaal zes maanden in dienst zijn bij de werkgever. In totaal zijn zo’n 22.500 bedrijven benaderd. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft daadwerkelijk deelgenomen aan het onderzoek (een hoge respons!). De helft van deze bedrijven bleek daadwerkelijk recent een mbo-gediplomeerde in dienst te hebben.

Omgang met collega’s
Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers behoorlijk tevreden zijn over de mbo-gediplomeerden. Het meest tevreden zijn zij over de sociale vaardigheden van de mbo-gediplomeerden. De scores op de aspecten ‘bereidheid om zich in te zetten voor het bedrijf’ en ‘omgang met collega’s en leidinggevenden’ zijn hoog: zo’n 87% scoort hier goed tot zeer goed. De score bij vakkennis is lager, maar ook hier beoordelen werkgevers het niveau van de werknemer bij ruim 75% als goed tot zeer goed. De score op het aspect taal- en rekenvaardigheden is het minst goed. Het oordeel goed tot zeer goed wordt hier in 65% van de gevallen gegeven. Dit is een stijging met 3 procentpunt ten opzichte van de eerdere meting in 2016.

Niveau
De tevredenheid van de werkgevers geldt voor mbo-gediplomeerden op alle mbo-niveaus De gemiddelde tevredenheid van werkgevers neemt wel iets toe naarmate het opleidingsniveau hoger is. SBB-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming is blij met de resultaten: ‘Dit onderzoek laat zien dat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven loont. Samen blijven we stappen maken om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren.’

Lees hier het volledige onderzoek

Geplaatst op 16 april 2018 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Special Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering

[forminator_poll id="14436"]