Wettelijk doorstroomrecht vmbo-havo in aantocht

Het kabinet wil dat iedereen die een vmbo-diploma heeft gehaald een recht krijgt om door te stromen naar de havo. Het wetsvoorstel is nu vrijgegeven voor internetconsultatie.

Het plan voor een doorstroomrecht van vmbo naar havo was al gelanceerd door het vorige kabinet. Staatssecretaris Dekker kondigde ruim een jaar geleden aan dat een wet in voorbereiding was die vmbo-gediplomeerden het recht zou geven op instroom in de havo. Zo’n wet zou nodig zijn omdat veel scholen wisselende eisen stelden aan doorstroom. Via een wet zouden er voor iedere vmbo’er gelijke kansen ontstaan op doorstroom naar de havo.

Koninklijke route
Vanaf het begin is er de nodige kritiek geweest op het doorstroomrecht. De koninklijke route is immers die van vmbo naar mbo. Deze kritiek kwam niet alleen vanuit, zoals verwacht, de mbo-scholen, maar ook vanuit de VO Raad. Volgens voorzitter Paul Rosenmöller is een doorstroomrecht niet in het belang van de leerling: ‘Het vmbo is in eerste instantie voorbereidend op het mbo. Daar kan je prachtige opleidingen volgen met goede kansen op de arbeidsmarkt.’

Extra vak
Ondanks de kritiek zet het nieuwe kabinet het plan voor een doorstroomrecht door. In de concept-wettekst, die nu is vrijgegeven voor internetconsultatie, is wel opgenomen dat als extra eis voor doorstroom wordt gesteld dat vmbo-leerlingen een extra algemeen vak moeten hebben gevolgd, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, economie of Frans. Ongeveer een derde van de vmbo-leerlingen volgt nu al zo’n extra vak.

Alsnog instromen
Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel verandert er voor mbo-scholen niet veel. ‘Net als voorheen zal het overgrote deel van de vmbo-leerlingen doorstromen naar het mbo’, zo staat te lezen. Ook kunnen leerlingen, mocht het havo niet bevallen, alsnog instromen in het mbo. Of dit voldoende rust biedt, is de vraag.

Tot maandag 2 april kan iedereen via deze link reageren op het wetsvoorstel.

Lees ook: Veel kritiek op plan doorstroomrecht vmbo-havo