Wie wint de Pro-Motor award 2017?

De vijf genomineerde projecten voor de Pro-Motor award 2017, een jaarlijkse prijs voor ambitieuze ideeën op het gebied van beroepsonderwijs, zijn bekend. Op 23 maart maakt de jury bekend welk project met de award naar huis gaat. Er dingen drie projecten mee die vanuit het mbo zijn opgezet.

De Pro-Motor award is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een ambitieus idee om zo kwaliteit te belonen en innovatie te stimuleren bij de deelnemende Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo) en Centers of Expertise (hbo). De editie van dit jaar heeft als thema ‘Van startup naar scale-up’: de focus ligt dit keer op de meest ondernemende initiatieven die vormgeven aan innovatie in het beroepsonderwijs. Vertegenwoordigers van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap of Center of Expertise hadden tot en met 31 januari de mogelijkheid een kansrijk project voor te dragen. Een project dat laat zien hoe verrassend en vernieuwend het beroepsonderwijs samen met bedrijven (publiek-private samenwerking) kan zijn. Een project ook dat uitblinkt in hoe beide partijen elkaars kansen weten te benutten én te versterken.

Vijftien inzendingen
De jury voor de Pro-Motor award kreeg vijftien innovatieve projecten en initiatieven voorgelegd. Uit die projecten bleek dat de Centra zich ontplooien als hotspots van vernieuwing in het beroepsonderwijs. Ook blijkt de intensieve samenwerking in Centra, met bedrijven, branches en regio’s, een inspiratiebron die veel nieuwe mogelijkheden biedt. Niet alleen inspiratie voor het beroepsonderwijs zelf, maar ook voor alle partners die in de verschillende PPS-vormen Centra ondersteunen.

Vijf genomineerde projecten
Uit de reeks voordrachten heeft de jury vijf projecten voor de award genomineerd. Hieronder vind je van elke van de vijf genomineerde projecten een korte beschrijving.

Food & Proces Campus
Dit project in Noord Holland is in zekere zin zélf een start-up. Vanuit bedrijven hebben vijf kwartiermakers zich sinds 2012 ingezet om de snelle ontwikkelingen in de technologie en arbeidsmarkt in hun sector van food/procesoperators op een slimme, structurele manier op te pakken. Inmiddels zeventien bedrijven hebben daarbij de handen ineen geslagen en ook regionale overheden erbij getrokken. Kern van dit project is de opzet en inrichting van een techniekcampus in Zaanstad, waaraan men een nieuw pakket van techniekopleidingen op mbo-niveau is gaan verbinden. Daarmee heeft men kennis gebundeld, nieuw beroepsonderwijs tot bloei gebracht, jongeren opgeleid en banen voor hen in de bedrijven mogelijk gemaakt.

Maatwerktraject HR
Het bedrijf Norma zit middenin de dynamiek van Industrie 4.0 en Smart Industry. Het bedrijf wil zijn medewerkers optimaal laten bijdragen aan die ontwikkelingen. Dat vereist echter een belangrijke impuls aan hun vakmanschap en ondernemende houding: de ‘motor voor verandering’ in het bedrijf. Bovendien leiden robotisering en digitalisering tot andere vormen van (team)werk waardoor werknemers geacht worden ‘permanent nieuwsgierig’ te zijn. Om dat vraagstuk goed te tackelen hebben Norma, ROC Twente en Techwise Twente in cocreatie een intern trainingsproces ontworpen en uitgevoerd in co-creatie. Het maatwerk HR traject is in zeker zin een start-up in het domein van Leven lang leren in de praktijk. De gekozen aanpak slaat aan en leidt tot de ontwikkeling van nieuwe maatwerktrajecten voor leven lang leren, een wezenlijk aspect in het aanbod en de doorgroei van de Centra in de breedte.

Aquabots
Het RDM Centre of Expertise werkt sinds 2014 met een reeks partijen (in het bedrijfsleven, onderzoek, hbo, universiteiten) en zo’n 50 tot 75 studenten per jaar aan het programma Aquabots. Hierin ontwikkelt men ‘gerobotiseerde bootjes’ (drones) die meet- en inspectietaken verrichten op en onder water. De gemeten data is van groot belang voor de maritieme sector die hier grotendeels van afhankelijk is. Die importantie brengt de partijen uit onderzoek, ontwikkeling, ontwerp en innovatieve productie dan ook bijeen rond dit programma. Met een testlocatie binnen het waterbouwkundig laboratorium in het Innovation Dock van RDM en nu ook de Dronehaven daar is een experimenteerstation voor varende drones gerealiseerd in de Rotterdamse haven. Inmiddels is een startup in ontwikkeling, dat vanuit de prototypes die het programma heeft ontwikkeld overgaat naar de productie van inzetbare Aquabots.

Hemelswater
Klimaatverandering zorgt voor veel meer wolkbreuken en steden lijden daardoor forse schades. Dit project – waarin onder meer Centre of Expertise Amsterdam Creative Networks, Hogeschool van Amsterdam, Rainproof, en de gemeente Amsterdam betrokken zijn – werkt aan manieren zulke overlast slim op te vangen en al dat plotselinge regenwater te benutten voor zinvolle zaken. Bierbrouwen bijvoorbeeld. Dat is ook wat dit project voor staat: bier brouwen met regen als grondstof. Het oorspronkelijke idee ‘bier dankzij hoosbuien’ werd kansloos en te disruptief geacht. Maar men zette door, pakte het onderzoek op naar slimme filtersystemen die kon omzetten in een grondstof voor de brouwerij, en richtte het logistieke gedeelte en distributie daaromheen in. Inmiddels doen er allerlei branches in de stad mee vanuit hun heel eigen invalshoeken. De start-up is daarmee in de fase van scale-up gekomen, de BV en de minorstudenten van de HvA produceren tussen de 26 en 52 fusten bier per week.

The Barn – Garage van de toekomst
De Garage van de Toekomst begon als studententraject bij ROC A12, maar is inmiddels in een vervolgfase waarin de garage concreet wordt gerealiseerd door studenten en ondernemers. Het doel van die garage, ookwel The Barn, het opzetten van een leer -en testomgeving voor nieuw onderwijs en vernieuwende vervoersmiddelen. Bijzonder is de wijze waarop men dit tot stand wil brengen. De innovatieve ruimte wordt gebouwd door studenten met verschillende technische achtergronden. Daarbij werken zijn in een duurzame ontwikkeling van hun onderwijs, waarin samenwerking tussen school, overheid en bedrijven en het promoten van technisch onderwijs leidend zijn. Zij willen ‘The Barn’ meteen laten functioneren als een uithangbord voor innovatief technisch onderwijs.

Juryberaad
De jury buigt zich in de komende weken verder over de vele interessante aspecten en verdiensten van deze vijf genomineerde projecten. Zij let daarbij op de mate van vernieuwing, betrokkenheid van de partners, kenniscirculatie en potentie binnen het thema ondernemerschap. Op 23 maart maakt Ab van der Touw, juryvoorzitter, bekend welk van de vijf genomineerde projecten de Pro-Motor award 2017 mee naar huis mag nemen.

Voor meer informatie: www.pro-motor-award.nl

Lees ook: Pro-motor award voor ambitieuze ideeën