Wordt het Van Engelshoven, of toch Arie Slob?

Twee bewindslieden op het ministerie van OCW, daar is niets bijzonders aan. Opmerkelijk wel is dat het ditmaal om twee ministers gaat.

Sinds mensenheugenis kent het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee bewindslieden: een minister en een staatssecretaris. Ditmaal gaan echter twee ministers de Hoftoren bestieren. Er is wel een subtiel verschil. Ingrid van Engelshoven (D66) wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, terwijl Arie Slob (CU) als minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door het leven zal gaan. Onder normale omstandigheden zou Slobs portefeuille misschien door een staatssecretaris zijn ingevuld.

Verdeling
Over de verdeling van de portefeuilles bestaat nog enige onduidelijkheid. Zeker is dat Van Engelshoven verantwoordelijk wordt voor het hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen), voor cultuur en voor emancipatie. Dat is dus bijna de portefeuille die minister Jet Bussemaker op dit moment heeft. Arie Slob wordt in ieder geval verantwoordelijk voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en voor het mediabeleid (de omroep e.d.). Blijft over: het mbo. Wie hiervoor verantwoordelijk wordt, is tot op heden onduidelijk.

Groen mbo
Zowel Van Engelshoven als Slob hebben in het verleden veel belangstelling voor het mbo gehad. Als fractievoorzitter van de CU in de Tweede Kamer was Slob jarenlang actief als woordvoerder onderwijs. Rond de modernisering van het mbo (‘Focus op Vakmanschap’, ‘Ruim baan voor Vakmanschap’) steunde hij altijd in hoofdlijnen het beleid van de ministers Van Bijsterveldt en Bussemaker. In 2015 kwam hij op voor de positie van het groene mbo. Mede door die activiteiten heeft het nieuwe kabinet nu vastgelegd dat het groene onderwijs overgaat van het ministerie van Economische Zaken (Landbouw) naar dat van OCW.

Toekomst van het mbo
Als wethouder Onderwijs in Den Haag heeft Van Engelshoven ook altijd veel belangstelling voor het mbo gehad. Op een conferentie van ROC Mondriaan verzorgde zij in maart 2016 een workshop over ‘De toekomst van het mbo’. Zij betoogde dat er in de toekomst voldoende werk blijft voor mbo-leerlingen op niveau 2 en 3, door het ontstaan van allerlei nieuwe beroepen. Belangrijk is volgens haar dat het mbo meebeweegt met wat bedrijven vragen. Docenten moeten volgens Van Engelshoven goed blijven investeren in hun ontwikkeling, reden waarom zij een warm pleitbezorger is van het lerarenregister.

De komende dagen moet duidelijk worden welke minister het mbo onder de hoede krijgt. Onze inschatting op dit moment: Ingrid van Engelshoven.

Lees ook: Nieuw kabinet: tien plannen voor het mbo