Zwolse mbo-scholen zetten in op leven lang ontwikkelen

Vier mbo-scholen uit de regio Zwolle werken samen aan een passend scholingsaanbod voor volwassenen. Een concreet businessplan is het eerste doel van dit samenwerkingsinitiatief.

Terwijl het maatschappelijke belang van ‘leven lang ontwikkelen’ steeds groter wordt, spelen de meeste publiek bekostigde mbo-scholen op dit terrein nog maar een beperkte rol. De scholen zijn nu eenmaal van oudsher vooral gericht op de reguliere opleidingen voor jongeren. Beroepsgerichte scholing voor volwassenen blijft, ondanks een overvloed aan goede voornemens, achter.

Certificaten
Het is de ambitie van het nieuwe kabinet om de mbo-scholen alle ruimte te geven om een bijdrage te leveren aan volwassenenonderwijs. Onder andere door scholen de mogelijkheid te geven om deeldiploma’s – zogenaamde certificaten – voor onderdelen van opleidingen uit te reiken. De ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Van Engelshoven (Onderwijs) hebben aangekondigd voor de zomer met een plan voor leven lang ontwikkelen te komen.

Bedrijfsplan
In de regio Zwolle wachten de mbo-scholen het plan van het kabinet niet af. Vier scholen – het Deltion College, Landstede, Cibap en De Groene Welle – bundelen de krachten om gezamenlijk te werken aan beroepsgerichte scholing voor volwassenen. Daarbij is niet alleen aandacht voor een passend onderwijsaanbod, maar ook voor de bedrijfsmatige kant van de zaak. Het verzorgen van meerjarige opleidingen aan jongeren is immers een heel andere bezigheid dan het succesvol opereren op de markt van korte trajecten voor werkenden.

Economic Board
Inmiddels hebben het Regionaal Werkbedrijf en de Economic Board in de regio Zwolle, met vertegenwoordigers van werkgevers en lokale overheden, hun steun toegezegd. Juist omdat dit initiatief een antwoord geeft op de Human Capital Agenda van de regio Zwolle, waarin beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit centraal staan. Samen met de Argumentenfabriek werken de vier scholen nu aan een businessplan waarvan ook het hoger onderwijs in Zwolle en mogelijk particuliere opleiders onderdeel gaan vormen. In het businessplan worden de organisatorische randvoorwaarden voor het initiatief op een rij gezet.

Gezamenlijk
Bert Beun, bestuursvoorzitter van het Deltion College, ziet tal van mogelijkheden: ‘Samen met werkgevers in de regio willen we helder krijgen aan welke opleidingen bedrijven behoefte hebben. Die behoefte is voor ons leidend. Als mbo-scholen in de regio Zwolle willen we hierin vervolgens zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken. Samen hebben we alle expertise in huis om werkgevers van dienst te zijn. We hopen dat onze activiteiten voor beroepsgerichte scholing ook een uitstraling hebben naar ons reguliere onderwijs. De samenwerking met werkgevers wordt nog intenser, iets waarvan het onderwijs in de volle breedte kan profiteren.’

Het is de ambitie van de vier Zwolse scholen en hun partners eind van dit jaar een businessplan gereed te hebben. Andere scholen kunnen uiteraard ook profiteren van de bevindingen uit Zwolle. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door MBO in Bedrijf.

Lees ook:
Doorbraak rond leven lang leren nog ver weg
Het mbo speelt belangrijke rol bij leven lang leren

Foto: Jeroen Keep – copyright Deltion College