Tijdens de zomer werken aan je taalniveau

Dolce far niente? Niksen in een hangmat? Dobberen in de zee? Nee, dus. De afgelopen drie weken kregen 22 cursisten én hun kinderen elke werkdag inburgeringslessen in de zomerklas van ROC West-Brabant.

De zomerklas is een door docenten van ROC West-Brabant opgezet Onderwijs Pionier-project. Bij het programma Onderwijs Pioniers MBO krijgen leraren in het mbo de kans, om met behulp van budget en begeleiding, aan de slag te gaan met een goed idee voor (beter) onderwijs. De zomerklas van ROC West-Brabant geeft inburgeraars de kans om ook tijdens de zomervakantie hun taalniveau van inburgeraars op peil te houden. Het is een uniek concept, omdat cursisten ook hun kinderen mochten meebrengen. De afgelopen drie weken zijn de cursisten en hun kroost opgevangen door een docent en student van de mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker van Kellebeek College, ook onderdeel van ROC West-Brabant.

Maatschappelijke impact
Rob Neutelings, voorzitter van het College van Bestuur van ROC West-Brabant is zeer enthousiast over de zomerschool. Op de website van ROCWB laat hij weten ‘erg verheugd’ te zijn met dit nieuwe concept. ‘We kunnen natuurlijk na de zomervakantie pas concluderen of het taalniveau daadwerkelijk op peil is gebleven of zelfs is verhoogd’, stelt hij. ‘Los hiervan is het een prachtig initiatief voor deze inburgeraars en hun kinderen met ook maatschappelijke impact. Een fantastisch voorbeeld van kansrijk en wendbaar onderwijs en betekenis geven aan de maatschappij.’

‘Begin mooie traditie’
Ook Miriam Haagh, wethouder bij de gemeente Breda, is lovend: ‘Zomerklas is een prachtig initiatief. Cursisten worden in korte tijd een stuk taalvaardiger en durven daardoor ook eerder Nederlands te spreken. Daardoor kunnen ze sneller en beter meedoen in de samenleving. Immers, wanneer je een taal beheerst, maakt je dat zelfstandig en zelfverzekerder. De cursisten hebben naast een nuttige, ook een gezellige invulling van de vakantie. Sommige cursisten hebben zelfs hun kinderen meegebracht, die er onder begeleiding op uit trokken en zo ook taalvaardiger zijn geworden. Laten we hopen dat hiermee het begin is gemaakt van een mooie traditie, waar iedereen baat bij heeft.’

ROC West-Brabant heeft in Breda 250 NT2 WEB deelnemers in de schoolbanken. Daarvan moeten er zo’n 80 verplicht moeten inburgeren. In de gehele regio heeft ROC West-Brabant circa 600 NT2 WEB binnen, waarvan er 200 mensen verplicht moeten inburgeren.