Steeds meer examenmateriaal voor keuzedelen

Bij de examinering van keuzedelen kunnen mbo-scholen steeds vaker gebruik maken van door externen ontwikkeld examenmateriaal. Mede hierdoor is het verantwoord om vanaf komend studiejaar de resultaten die studenten bij de keuzedelen behalen te laten meetellen in de slaag-zakregeling. Dat … Lees verder

Veranderaanpak keuzedelen: de voortgang

In december 2019 presenteerde minister Van Engelshoven haar ‘veranderaanpak keuzedelen’. Meer ruimte in de regels moet het werken met keuzedelen voor scholen aantrekkelijker maken. Hoe is de stand van zaken, bijna een half jaar later? Het werken met keuzedelen, bedoeld … Lees verder

Keuzedelen: studenten hebben vaak weinig te kiezen

Studenten zijn in toenemende mate ontevreden over het aanbod van keuzedelen. Het komt op scholen voor dat studenten geen keuze hebben en verplicht keuzedelen moeten volgen. Volgens studentenorganisatie JOB moet hierin verandering komen. De tweejaarlijkse JOB-monitor bevat dit maal kritische … Lees verder

Minister versoepelt regels rond keuzedelen

Minister Van Engelshoven versoepelt de regels rond keuzedelen. De verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties vervalt. Ook krijgen scholen meer mogelijkheden om zelf keuzedelen te ontwikkelen. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. In de … Lees verder

Ministerie en SBB blijven in gesprek over keuzedelen

Minister Van Engelshoven werkt aan een agenda om de keuzedelen in het mbo beter te laten functioneren. Nog dit jaar wil het ministerie een nieuwe aanpak presenteren. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens … Lees verder

Minister houdt vast aan regels voor keuzedelen

Minister Ingrid van Engelshoven voelt niets voor een versoepeling van de regelgeving rond keuzedelen. De eisen voor de examinering van keuzedelen blijven voorlopig onverminderd van kracht. Ook het zogenaamde ‘ontkoppelen’ van keuzedelen is volgens de minister nog niet mogelijk. Dat … Lees verder

Student moet ‘resultaat’ behalen voor keuzedelen

Keuzedelen tellen niet mee voor het diploma. Maar wie geen resultaat behaalt voor een keuzedeel kan toch zakken voor het diploma. Dat schrijft minister Van Engelshoven in antwoord op Kamervragen. De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending van … Lees verder