Ministerie en SBB blijven in gesprek over keuzedelen

Minister Van Engelshoven werkt aan een agenda om de keuzedelen in het mbo beter te laten functioneren. Nog dit jaar wil het ministerie een nieuwe aanpak presenteren.

Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister ligt de implementatie van de slaag-zakregeling voor keuzedelen op schema. Er zijn steeds meer betrouwbare examens beschikbaar en scholen hebben de organisatie beter op orde. Invoering van de slaag-zakregeling kan daarom volgens planning ingaan voor de studenten die volgend schooljaar (2020) beginnen aan hun opleiding. Voor de leerlingen die dit jaar zijn begonnen tellen de resultaten bij de keuzedelen nog niet mee voor het diploma.

Belofte

In de brief aan de Tweede Kamer maakt minister Van Engelshoven ook gewag van haar overleg met SBB over de keuzedelen. De minister onderkent in de brief dat ‘de belofte van de keuzedelen zich nog niet volledig heeft ingelost’. Zij meldt dat het ministerie met SBB in overleg is over de voorstellen die SBB eerder dit jaar deed in een position paper. Het gaat dan onder andere over het loslaten van de verplichting om keuzedelen te koppelen aan kwalificaties en het verlichten van de examenlast.

Evaluatie

In een eerdere brief aan SBB over het position paper stelde de minister zich nog zeer terughoudend op. Nu geeft zij aan nog dit jaar ‘een nieuwe aanpak’ te zullen presenteren. Cruciaal daarbij is een evaluatierapport dat het Nijmeegse onderzoeksbureau KBA opstelt over de herziening van de kwalificatiestructuur. Naar verluidt is het concept van dit rapport al gereed. Veel scholen hopen op versoepeling van de strikte regelgeving rond keuzedelen.

Lees hier de brief van minister Van Engelshoven over keuzedelen

Lees ook: SBB wil einde aan keurslijf voor keuzedelen