Dossiers

In deze rubriek volgen we actuele thema’s.


Dossier ‘Excellent Vakmanschap’

logo excellent vakmanschap

Dossier overzicht Het ministerie van OCW stelt de komende jaren extra middelen ter beschikking om excellentieprogramma’s in het mbo te bevorderen. Scholen kunnen op tal van manieren invulling geven aan excellentie, o.a. door studenten deel te laten nemen aan (inter)nationale vakwedstrijden of door een Meester-Gezel-route op te zetten.


Dossier ‘Lerarenregister’

Registerleraar (klein)

Dossier overzicht Het kabinet wil het lerarenregister vanaf 2017 invoeren. Ondertussen is een wetsvoorstel naar de Raad van State gegaan. In de eerste helft van 2016 zal het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld worden.


Dossier ‘Focus op Vakmanschap’

Techniek040018

‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ Met het actieplan wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat studenten over vier jaar mbo-scholen een dikke zeven als rapportcijfer geven. Eind vorig jaar liet minister Van Bijsterveldt de bestuurbaarheid van mbo-instellingen onderzoeken door de commissie Oudeman, nadat de kwaliteit van een aantal opleidingen onvoldoende was. Een aantal van de aanbevelingen van deze commissie is in dit actieplan overgenomen.


Vers van de pers!

 

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd, zoals het Lerarenregister.

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

Special internationalisering in het mbo

 

Terugblik Dag van het mbo