Dossiers

Via deze rubriek kunt u actuele thema’s in het mbo volgen. Via de zoekfunctie kunt u ook altijd informatie over thema’s opzoeken. MBO-today volgt het mbo-nieuws sinds september 2014.


MBO Brigade

De MBO Brigade is opgericht om overbodige regelgeving op te ruimen. Brigadiers helpen scholen om ruimte in de regels te vinden.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Verkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 worden verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Wat willen de partijen voor het mbo?

Lees meer in het Dossieroverzicht


Het coronavirus

Sinds begin 2020 wordt de wereld geteisterd door een nieuw, zeer besmettelijk coronavirus. Ook het onderwijs op de mbo-scholen ondervindt hiervan de nodige gevolgen.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet streeft naar een doorbraak in het leven lang ontwikkelen. Ook voor mbo-scholen is hier een grote rol weggelegd, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van kortdurende, flexibele opleidingen.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Keuzedelen

Sinds 2016 moeten studenten keuzedelen volgen. Inmiddels zijn er meer dan 1.000 keuzedelen beschikbaar. Vanaf 2021 tellen de keuzedelen mee voor het examen.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Rekenen in het mbo

Het is de bedoeling dat iedereen die een mbo-diploma behaalt, een zeker niveau van rekenen beheerst. Omdat dit een nieuwe eis is, is er een geleidelijke invoering.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Kwaliteitsafspraken

Sinds 2015 maakt het ministerie van Onderwijs kwaliteitsafspraken met de mbo-scholen. Het ministerie maakt met iedere school afspraken over bepaalde te realiseren prestaties.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Skills The Finals 2020

Van 4 tot en met 6 maart  2020 is Leeuwarden het centrum van talentvol vakmanschap in Nederland. Tijdens deze drie dagen vindt in WTC Expo de 5de editie van Skills The Finals plaats, het NK voor beroepen.

Lees alles in het Dossieroverzicht.


Lerarenregister

Eind 2016 is besloten om een lerarenregister in te voeren. Vanwege een gebrek aan draagkracht onder docenten heeft het kabinet in 2018 het register ‘in de ijskast’ gezet. De Onderwijscoöperatie, de organisatie die het register uitvoerde, is opgeheven. Hetzelfde geldt voor het lerarenparlement.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Leerbanen (bbl)

Het aantal leerbanen stijgt sinds 2015 weer. Op basis van de Subsidieregeling Praktijkleren kunnen werkgevers een bijdrage krijgen voor de noodzakelijke begeleidingskosten.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Macrodoelmatigheid

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Macrodoelmatigheid in het mbo van kracht. De wet beoogt de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en een doelmatige spreiding van opleidingen te stimuleren.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Internationalisering

In een arbeidsmarkt die almaar internationaler wordt, is het belangrijk dat studenten internationale ervaring opdoen. Minister Van Engelshoven wil dat 10 procent van de mbo-studenten naar het buitenland gaat.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Excellentie

Sinds enkele jaren bieden mbo-scholen excellentieprogramma’s aan. Studenten hebben zo de kans zich extra te ontwikkelen.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Doorstroom mbo-hbo

Een belangrijke functie van het mbo is het voorbereiden op een doorstroom naar het hbo.

Lees meer in het Dossieroverzicht


Vakwedstrijden

Worldskills Netherlands organiseert jaarlijks vakwedstrijden. Bijna alle mbo-scholen doen inmiddels mee aan deze skills-competitie.

Lees meer in het Dossieroverzicht