Woensdag keuzedelendag?

In oktober kwam een groep van docenten, opleidingsmanagers en onderwijsadviseurs, aangevuld met vertegenwoordigers van SBB en het ministerie van OCW, bijeen om te bespreken wat goed gaat met de keuzedelen en wat beter kan. ‘Een landelijke Keuzedelenwoensdag, zou dat niet mooi zijn?’

De verplichte examinering van de keuzedelen is weliswaar twee jaar uitgesteld en geldt nu pas voor studenten die in het schooljaar 2020-2021 met hun opleiding beginnen, maar het onderwerp blijft de gemoederen bezig houden Het is dan ook druk op deze door de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) georganiseerde bijeenkomst. Ruim 35 mensen verzamelen zich in het Zoetermeerse kantoor van SBB. ‘De BVMBO krijgt veel reacties van docenten over de keuzedelen’, vertelt voorzitter Marjolein Held bij de opening. ‘Vandaar dat we, samen met SBB en OCW, deze bijeenkomst hebben georganiseerd. We willen samen met jullie in kaart brengen wat er goed gaat en wat beter kan.’

[lees meer]

Geplaatst op 13 november 2018


Al veel kritiek op nieuwe plannen rekentoets

Het voorstel om scholen de vrijheid te geven zelf rekenexamens te maken stuit op het nodige verzet. Gaat de Tweede Kamer nog een keer dwarsliggen? Kritiek is er bijvoorbeeld van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Eerder dit jaar heeft deze vereniging een alternatief ontwikkeld voor ... [lees meer]

Geplaatst op 12 november 2018


Rekenexamen telt vanaf volgend jaar mee voor diploma

Studenten die volgend jaar aan hun opleiding beginnen, moeten voor het behalen van het diploma het rekenexamen halen. Scholen krijgen de vrijheid om zelf examens te ontwikkelen. De omstreden landelijke digitale rekentoets wordt afgeschaft. Dat zijn de hoofdlijnen van het nieuwe rekenbeleid voor h... [lees meer]

Geplaatst op 10 november 2018


Alle mbo-scholen dienen kwaliteitsagenda in

Alle 63 mbo-scholen hebben vorige week hun kwaliteitsagenda ingeleverd. De commissie kwaliteitsafspraken mbo beoordeelt de komende maanden de plannen. Eind oktober was de deadline voor de scholen om hun kwaliteitsagenda in te leveren. Volgens de nieuwe kwaliteitsafspraken moet iedere school die a... [lees meer]

Geplaatst op 9 november 2018


Tweede Kamer wil een mbo-APK voor werkenden

Om te stimuleren dat werkenden zich blijven scholen, wil de Tweede Kamer een mbo-APK ontwikkelen. Wie een mbo-diploma heeft kan op die manier van tijd tot tijd onderzoeken of bijscholing nodig is. In een vervolgdebat over leven lang ontwikkelen heeft de Tweede Kamer geprobeerd de regering te stim... [lees meer]

Geplaatst op 8 november 2018


Regeling praktijkleren blijft in ieder geval tot 2023

De Tweede Kamer wil de garantie dat de subsidieregeling praktijkleren de komende jaren blijft bestaan. Een unanieme Kamer roept de regering op in ieder geval tot 2023 de regeling in stand te houden. De subsidieregeling praktijkleren heeft de warme steun van de voltallige Tweede Kamer. Op het mini... [lees meer]

Geplaatst op 7 november 2018


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

19 november: Dag van het mbo

Alvast in de stemming komen? Bekijk dan de terugblik!