Preventieve aanpak van mentale problemen bij mbo-studenten

Door corona is het aantal mbo-studenten met psychische klachten sterk toegenomen. Een professionele aanpak van dit soort problemen kan studenten helpen en uitval voorkomen. Met het project ‘Geestkracht’ kunnen scholen hier werk van maken.

Mbo-scholen kunnen zich aansluiten bij het project ‘Aan de slag als GeestKracht-school’. Via het project kunnen mbo-studenten met mentale problemen begeleiding krijgen door het expertisecentrum inclusief onderwijs van CINOP (ECIO). Ook studentenorganisatie JOBMBO bij het project betrokken.

Lees verder

Inspectie: veel studenten willen online onderwijs deels behouden

Vlak voor de zomer heeft de inspectie uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona voor het middelbaar beroepsonderwijs. Meest opvallende conclusie: bijna 40% van de studenten wil dat online onderwijs deels behouden blijft. Vanaf het begin van de coronacrisis … Lees verder

‘Skills The Finals past bij mbo-stad Utrecht’ 

Het afgelopen schooljaar kon Skills The Finals geen doorgang vinden. Toch had Felicia Moe-Tjon Triebels, skills-coördinator bij ROC Midden Nederland, een mooie uitdaging. Samen met MBO Utrecht, Nimeto en het GLU werkte zij aan een bid voor de organisatie van de ‘Nederlandse kampioenschappen voor beroepen’. En met succes: Skills … Lees verder

Gemeente Den Haag wil oriëntatiejaar tussen vmbo en mbo

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of een oriëntatiejaar jongeren met een vmbo-diploma helpt om een betere studiekeuze te maken. Wethouder Bredemeijer hoopt met zo’n tussenjaar het voortijdig schoolverlaten verder terug te kunnen dringen. Volgens de Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer … Lees verder

Serie ‘Onmisbaar mbo’  over de waarde van het mbo

‘Ik heb maar mbo gedaan.’ Die uitspraak hoort docent en onderzoeker Karim Amghar vaak. Hoewel het mbo de motor van de Nederlandse economie is, is er een imagoprobleem. In de vierdelige serie ‘Onmisbaar mbo’ onderzoekt Amghar hoe studenten, docenten en … Lees verder

Tekort aan stageplekken verdwijnt als sneeuw voor de zon

De aantrekkende economie heeft grote gevolgen voor de stagemarkt. Van een landelijk tekort is geen sprake meer. Een nieuw probleem dreigt: onvervulde leerbanen. Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage van SBB over het Actieplan stages en leerbanen. De rapportage heeft … Lees verder