Wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht gepubliceerd

Het wetsvoorstel dat gemeenten de mogelijkheid geeft jongeren tot 21 jaar te verplichten naar school te gaan is in concept gepubliceerd. Tot begin september kan iedereen reageren op het voorstel.

Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de mogelijkheid om jongeren tot 21 jaar te verplichten om naar school te gaan tot het moment dat zij een startkwalificatie behalen. Doel is om het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug te dringen. Onder een startkwalificatie wordt verstaan een diploma op minimaal mbo 2-niveau. Ook wie een havo- of vwo-diploma heeft, beschikt over een startkwalificatie. Gemeenten krijgen met dit wetsvoorstel een extra instrument in handen om in te zetten op het behalen van een startkwalificatie. Als de jongere zich niet houdt aan de kwalificatieplicht, kan de gemeente een boete opleggen.

Leerplicht

Op dit moment geldt in heel Nederland een algemene leerplicht voor jongeren tot 16 jaar. Sinds 2007 bestaat er ook een kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar die geen startkwalificatie hebben. Deze maatregel heeft sterk bijgedragen aan het terugdringen van de schooluitval. In de periode tussen 2007 en 2016 is het aantal uitvallers gedaald van zo’n 70.000 naar ongeveer 23.000. Sinds 2016 is de uitval weer licht gestegen tot zo’n 27.000. Met de mogelijkheid van een kwalificatieplicht tot 21 jaar hoopt het kabinet de uitvalcijfers verder terug te kunnen dringen. Het doel van het kabinet is 20.000 uitvallers in 2025.

[lees meer]

Geplaatst op 13 juli 2020


Van Engelshoven trekt stekker uit MBO Card

Na vijf jaar komt er een einde aan de MBO Card. Uit een evaluatie blijkt dat de toegevoegde waarde van de CJP-kaart voor mbo-studenten te klein is. Minister Van Engelshoven wil meer directe samenwerking tussen culturele instellingen en mbo-scholen. Sinds 2016 kunnen mbo-studenten gebruikmaken van de MBO Card, een CJP... [lees meer]

Geplaatst op 10 juli 2020


Eerste lichting M-jaar studenten studeert af

De eerste lichting M-Jaar studenten ontvangen deze week hun diploma van ROC TOP. Zeven zelfverzekerde studenten sluiten hiermee een jaar van persoonlijke groei, beroepsoriëntatie en experimenteren af. Het afgelopen jaar stond voor deze studenten in het teken van een uitgebreide kennismaking met beroepen en opleiding... [lees meer]

Geplaatst op 9 juli 2020


NL Leert Door: scholing als antwoord op corona

De coronacrisis maakt het belang van ‘leven lang ontwikkelen’ nog eens extra duidelijk. Via de campagne ‘NL Leert Door’ ondersteunt de overheid bij- en omscholing. De overheid wil werkenden of werkzoekenden stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Door de coronacrisis is in sectoren als toerisme en horeca... [lees meer]

Geplaatst op 8 juli 2020


Zorgen over doorstroom van mbo naar hbo

De doorstroom van het mbo naar het hbo is sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel met vijf procentpunt gedaald. Nader onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre het nieuwe leenstelsel daarbij een rol speelt. De directe doorstroom van het mbo naar het hbo is in de periode 2012-2018 met ruim 5 procentpunt gedaald... [lees meer]

Geplaatst op 6 juli 2020


Toekomstscenario’s voor onderwijs na corona

Wat zijn de effecten van de coronacrisis voor het beroepsonderwijs op de lange termijn? CINOP ontwikkelde vier mogelijke scenario’s. In alle gevallen is bijscholing van docenten belangrijk. Het merendeel van docenten, bestuurders en onderwijsondersteuners verwacht dat online onderwijs zeker tot begin 2021, maar mis... [lees meer]

Geplaatst op 3 juli 2020


 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…