‘Verleng de mbo-opleiding weer naar vier jaar’

De verkorting van niveau 4-opleidingen van vier naar drie jaar is een fout geweest. De opleidingen zouden weer vier jaar moeten duren. Dat stellen drie voormalige onderwijsbestuurders, onder wie Jan van Zijl.

Ongeveer tien jaar geleden is besloten om de studieduur van mbo-4 opleidingen terug te brengen van vier naar drie jaar. Dit idee was afkomstig uit het Actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. De verkorting van de opleidingen zou het mbo uitdagender moeten maken. Ook zou het mbo hierdoor een aantrekkelijke route richting het hbo kunnen zijn. Het mbo zou zo meer ‘marktaandeel’ moeten krijgen, ten koste van de havo-route.

Lees verder

Mijn eigenaardige start in het mbo-onderwijs

COLUMN| In 2016 maakte ik de overstap van het po naar het mbo. Als enthousiaste basisschoolleraar dacht ik dat ik klaar was om Nederlands en rekenen aan mbo-studenten van 16 tot 60 jaar te onderwijzen. Een teammanager gaf me een … Lees verder

Pilot mbo-cultuurkaart met budget: acht scholen doen mee

Nog lang niet alle mbo-scholen doen mee aan de pilot waarbij studenten een extra tegoed krijgen op hun cultuurkaart. Tot nu toe hebben acht scholen zich aangemeld voor de pilot. Sinds september 2022 kunnen scholen meedoen aan de pilot waarbij … Lees verder

Burgerschap: kritisch denken in kaart brengen

Er is meer aandacht voor kritisch denken in het mbo. Maar hoe meet je de denkvaardigheid van studenten? De praktijk is een goed uitgangspunt voor toetsing: ‘Als je een student een authentieke taak of een opdracht geeft, kun je zicht … Lees verder

Vakbond AOb geeft (nog) geen steun aan Werkagenda mbo

De grootste onderwijsvakbond van Nederland blijft kritisch over de plannen van minister Dijkgraaf voor het mbo. Volgens Henrik de Moel is het tijd voor concrete actie: ‘Geen woorden, maar daden.’ In een opiniebijdrage in – nota bene – De Telegraaf … Lees verder

2023: welke plannen heeft minister Dijkgraaf voor het mbo?

Minister Dijkgraaf heeft grote plannen met het mbo. Naast de eerder aangekondigde ‘werkagenda’ staan er toekomstverkenningen voor het beroepsonderwijs en leven lang ontwikkelen op de rol. De beleidsmachine van het ministerie van Onderwijs maakt overuren. Dat blijkt uit de ‘planningsbrief’ … Lees verder

Drenthe College en Terra willen in 2024 fuseren

Vanaf 2024 willen Drenthe College en Terra samen één school vormen. Eind december tekenden de beide scholen een intentieverklaring. Zoals bij meer recente fusies in het mbo speelt de dreiging van krimp een rol bij het fusieplan. De beide scholen … Lees verder