Aantal bbl-leerbanen groeit stevig door

Het aantal bbl-leerbanen is het laatste jaar flink gestegen. In schooljaar 2017-2018 was het aantal mbo-studenten met een leerbaan gestegen tot 108.000. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van UWV en SBB.

In het schooljaar 2017-2018 was het aantal mbo-studenten ruim 486.000, een lichte stijging van 1,5% ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Het aantal mbo-studenten met een leerbaan steeg met 8% tot bijna 108.000. In 2015 was dit aantal nog zo’n 95.000. Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, snijdt bij leerbanen het mes aan twee kanten: ‘Onderwijs en bedrijfsleven leiden samen, op de werkvloer, de vakmensen van de toekomst op. Daarbij krijgt ruim 86% van deze studenten een vaste aanstelling binnen het bedrijf na afloop van de studieperiode.’

Baankansen
Uit de cijfers van UWV en SBB blijkt dat de baankansen voor jongeren met een mbo-opleiding gunstig blijven. Het aantal mbo-vacatures stijgt en het aantal jongeren met een WW-uitkering neemt af. In de periode van januari tot en met juni 2018 ontstonden ruim 278.000 vacatures op mbo-niveau. Dit is een stijging van ruim 8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De stijging geldt voor vrijwel alle beroepsgroepen. De grootste stijging is te zien in de sectoren retail, technische installaties en systemen en transport en logistiek. Regionaal ontstaan de meeste vacatures in Groot-Amsterdam, gevolgd door Midden-Utrecht en Rijnmond. In Gorinchem en Drenthe ontstaan de minste vacatures.

[lees meer]

Geplaatst op 18 oktober 2018


Scholen willen andere spelregels voor examinering keuzedelen

Veel scholen maken zich nog steeds ernstig zorgen over de examinering van keuzedelen. SBB en MBO Raad willen samen onderzoeken of de examenregels voor keuzedelen moeten worden aangepast. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over de implementatie van de slaag-zakregeling van keuzedelen. D... [lees meer]

Geplaatst op 17 oktober 2018


Het geheim van het Nederlandse mbo: samenwerking

De nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is een belangrijke verklaring voor het succes van het Nederlandse beroepsonderwijs. Deze 'triple helix' kan ook voor andere landen een oplossing zijn, zo bleek tijdens de Worldskills Conferentie in Amsterdam. 'Succeeding with the t... [lees meer]

Geplaatst op 15 oktober 2018


Docenten meer loopbaangericht na Stimuleringsproject LOB

Het Stimuleringsproject LOB in het mbo had tot doel loopbaanoriëntatie te integreren in het mbo. Aniek Draaisma volgde het project op de voet, trok conclusies en formuleerde aanbevelingen. Vandaag verdedigt ze haar proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen. In het kader van het Stimulerin... [lees meer]

Geplaatst op 12 oktober 2018


Extra geld voor zij-instromers in het mbo

Minister Van Engelshoven heeft extra geld gevonden voor zij-instromers in het mbo. Nog dit jaar komt een bedrag van € 1,8 miljoen extra beschikbaar. Met dit geld zullen alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dat maakte minister Van Engelshoven bekend bij een Algemeen Overleg met de Tweede K... [lees meer]

Geplaatst op 11 oktober 2018


Werkgevers en scholen willen meer subsidie voor zij-instromers

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer pleiten VNO-NCW, MKB-Nederland en de MBO Raad voor meer uitwisseling van personeel tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven om zo een dreigend docententekort tegen te gaan. De subsidie die vanuit het Rijk beschikbaar is voor zij-instromers die... [lees meer]

Geplaatst op 11 oktober 2018


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief