Onduidelijkheid over rekenen in het mbo blijft bestaan

De onduidelijkheid over rekenen in het mbo wordt niet voor de zomer opgelost. Het ministerie van OCW is nu van plan kort na het reces een knoop door te hakken.

De rekendocenten in het mbo blijven voorlopig in onzekerheid over de regelgeving rond het rekenen in het mbo. Het ministerie van Onderwijs had eerder aangekondigd voor de zomer duidelijkheid te verschaffen over de vraag wanneer het rekenexamen zou gaan meetellen voor het examen. Maar het ministerie heeft meer tijd nodig en wil pas na het zomerreces de knoop doorhakken.

Onderhoudsplicht
Volgens een bericht van de MBO Raad is er de afgelopen tijd goed overleg geweest met het ministerie. De belangenorganisatie van de mbo-scholen vindt het vooral van belang dat het rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs op orde is. In een doorlopende leerlijn heeft het mbo de taak om de rekenvaardigheid die de studenten op het voortgezet onderwijs verworven hebben tijdens de mbo-opleiding op peil te houden. Dit wordt de onderhoudsplicht genoemd.

[lees meer]

Geplaatst op 20 juli 2018


Subsidie voor leerbanen met één jaar verlengd

In 2019 zullen werkgevers nog gebruik kunnen maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Maar of de regeling daarna nog in stand blijft, is allerminst zeker. Onder druk van zware protesten van werkgevers en scholen heeft het kabinet besloten de subsidieregeling Praktijkleren in ieder geval nog e... [lees meer]

Geplaatst op 18 juli 2018


Nieuwe cao voor het mbo pas na de zomer

Het blijft voorlopig nog even wachten op een nieuwe cao voor het mbo. De huidige cao, die eigenlijk afgelopen oktober afliep, blijft voorlopig van kracht. Er komt geen nieuwe cao voor de zomer. De onderwijsbonden hebben met de MBO Raad afgesproken na de zomervakantie verder te onderhandelen over ... [lees meer]

Geplaatst op 16 juli 2018


Oproep BVMBO: investeer in een sterke beroepsgroep

Scholen doen er goed aan docenten te ondersteunen bij het opzetten van een beroepsvereniging. Investeer in een sterke beroepsgroep! Dat betoogt de BVMBO in een gesprek met Alexander Rinnooy Kan. Het gesprek vond plaats in het kader van het onderzoek dat Rinnooy Kan uitvoert naar de manier waarop ... [lees meer]

Geplaatst op 13 juli 2018


Goethe-certificaat voor studenten Alfa-college

Studenten van de Business School van het Alfa-college ontvingen voor het keuzedeel Duits een certificaat van het Goethe Instituut. Het Alfa-college is de eerste mbo-school waar studenten dit certificaat behalen. De laatste jaren neemt de belangstelling voor de Duitse taal weer toe. Het Alfa-colle... [lees meer]

Geplaatst op 13 juli 2018


‘Geen concurrentieslag in Amsterdam’

Er zijn geen grote problemen bij het ROC TOP en er is in Amsterdam geen sprake van een concurrentieslag tussen mbo-scholen. Dat antwoordt minister Van Engelshoven op vragen van het PvdA-Kamerlid Van den Hul naar aanleiding van een artikel in Het Parool. De minister sluit daarmee aan bij de reacti... [lees meer]

Geplaatst op 13 juli 2018


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief