Scholen uit grensregio geïnteresseerd in omkeerregeling Duits

Buitenlandse studenten die beter Duits beheersen dan Nederlands, kunnen in de toekomst misschien gebruik gaan maken van een omkeerregeling.

Al enkele jaren zijn er plannen voor een omkeerregeling Engels in het mbo. Buitenlandse studenten die het Engels goed beheersen, maar het Nederlands niet zo goed, kunnen het beperkte niveau van hun Nederlands dan compenseren met het niveau van hun Engels. Eerder dit jaar maakte minister Van Engelshoven bekend dat zij overweegt ook Duits in deze regeling mee te nemen. Dit zou het voor Duitse studenten aantrekkelijker maken om in Nederland te gaan studeren.

Positieve reacties
Tijdens een bijeenkomst op ROC Nijmegen, georganiseerd door Nuffic in opdracht van het ministerie, werd met mbo-scholen uit de grensregio’s besproken hoe zij tegenover zo’n omkeerregeling staan. De reacties waren positief, vertelt Jérôme Smits, beleidsmedewerker bij OCW. ‘Het is belangrijk voor ons dat het ook echt nut heeft en dat er behoefte aan is. We gaan de regeling niet zomaar verbreden.’

[lees meer]

Geplaatst op 13 december 2018


Debat over rekenen ‘tot nader order’ uitgesteld

Op verzoek van de coalitiefracties is het voor vandaag geplande debat over rekenen uitgesteld. De fracties willen eerst een schriftelijke reactie van de minister op een brief van de vereniging van wiskundeleraren. In deze afgelopen vrijdag verstuurde brief pleiten de wiskundeleraren voor onmiddel... [lees meer]

Geplaatst op 12 december 2018


Geen ondersteuning meer voor lerarenparlement

Minister Slob stopt vanaf 1 januari de financiële ondersteuning van het lerarenparlement. De 24 gekozen leraren hebben volgens de minister te weinig mandaat. Het lerarenparlement is eind vorig jaar van start gegaan. De belangrijkste opdracht was de uitwerking van bepalingen rond het lerarenregis... [lees meer]

Geplaatst op 12 december 2018


Fonds voor studenten die vertraging oplopen

Minister Van Engelshoven wil dat iedere mbo-school een fonds opricht voor studenten die buiten hun schuld studievertraging oplopen. Scholen kunnen het fonds voeden uit al eerder beschikbaar gestelde middelen. Al eerder had het ministerie een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld om schole... [lees meer]

Geplaatst op 11 december 2018


Oproep om rekenexamen zorgvuldig in te voeren

In een gezamenlijke brief pleiten MBO Raad, BVMBO en JOB ervoor om het rekenexamen in het mbo zorgvuldig in te voeren. Voor studenten die in het schooljaar 2019-2020 al hun diploma behalen, zou het rekenexamen nog niet moeten meetellen. Volgens een voorstel van de ministers Slob en Van Engelsho... [lees meer]

Geplaatst op 10 december 2018


Werelds mbo! – special over internationalisering

In samenwerking met Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, hebben we een special gemaakt waarin je kunt lezen wat je als docent voor jezelf en voor jouw studenten kan doen aan internationalisering. Is internationalisering belangrijk voor het mbo? We leiden to... [lees meer]

Geplaatst op 7 december 2018


Vers van de pers!

 

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd, zoals het Lerarenregister.

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

Special internationalisering in het mbo

 

Terugblik Dag van het mbo