Nieuwe tussen-cao mbo met technische punten

Er is een nieuwe kortlopende cao voor het mbo. In deze cao hebben de bonden en de MBO-raad vooral technische zaken aangepast. ‘Het is een tussen-cao’, aldus AOb-bestuurder Henrik de Moel.

De nieuwe cao loopt van 1 december 2021 tot 1 mei 2022. Afspraken over loon zijn niet gemaakt. AOb-onderhandelaar De Moel: ‘Over loon kunnen we het nog niet hebben, want pas in het voorjaar maakt het kabinet bekend wat de loonruimte is. Bij de volgende cao-ronde zullen we een loonsverhoging afspreken waarbij we gebruikmaken van de hele loonruimte uit 2022.’

Nieuw kabinet

Eerder zegden de bonden de huidige cao, die liep tot 1 december, op om te voorkomen dat deze automatisch verlengd zou worden tot de zomer van 2022.

Lees verder

Zeven tips om meer uit vakwedstrijden te halen

Bij Yuverta zijn de Skills-vakwedstrijden stevig ingebed in het curriculum. Meer hierover kun je lezen in deel 1 van dit tweeluik, waarvoor MBO-today Skills-coördinator Oda van Deursen interviewde. Onze journalist wist Oda ook nog enkele tips te ontlokken over de … Lees verder

Skills-vakwedstrijden: het Max Verstappen-effect in je klas

Vanaf volgend schooljaar nemen bij CITAVERDE (onderdeel van Yuverta) alle studenten van leerjaar 1, 2 én 3 deel aan vakwedstrijden. Daarmee wortelen de wedstrijden zich nog dieper in het curriculum. MBO-today sprak met Skills-coördinator Oda van Deursen over het hoe … Lees verder

Inburgering: extra budget voor onderwijsroute

Het kabinet stelt voor 2022 en 2023 extra geld beschikbaar voor de zogenaamde onderwijsroute. Met het budget kunnen gemeenten inburgeraars voorbereiden op een mbo-opleiding. Dat is de uitkomst van overleg tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en het Rijk. Eerder dit jaar was … Lees verder

Samenwerking als hefboom voor vernieuwing

De fusie van het Koning Willem I College en ROC De Leijgraaf krijgt groen licht van de Commissie Macrodoelmatigheid. Commissievoorzitter Fred Paling ziet een duidelijke toegevoegde waarde: ‘Deze fusie is goed voor de regio.’ Het Koning Willem I College (Den … Lees verder

Scholen: ‘Geef docenten voorrang bij boosterprik’

Om docenten te beschermen moeten zij met voorrang in aanmerking komen voor een boosterprik. Daarvoor pleiten de gezamenlijke onderwijsorganisaties in een brief aan de ministers van Onderwijs  en Volksgezondheid. In de brief wijzen de onderwijsorganisaties op het grote belang van … Lees verder

Kabinet wil coronatoegangsbewijs in mbo kunnen invoeren

Om te voorkomen dat scholen moeten overgaan naar online onderwijs, overweegt het kabinet een coronatoegangsbewijs in te voeren in het mbo en het hoger onderwijs. Instemming van de medezeggenschap is daarvoor niet nodig, als het aan het kabinet ligt. De … Lees verder