Subsidie voor leerbanen met één jaar verlengd

In 2019 zullen werkgevers nog gebruik kunnen maken van de subsidieregeling Praktijkleren. Maar of de regeling daarna nog in stand blijft, is allerminst zeker.

Onder druk van zware protesten van werkgevers en scholen heeft het kabinet besloten de subsidieregeling Praktijkleren in ieder geval nog even in stand te houden. De regeling blijft in 2019 bestaan, maar hoeveel geld er beschikbaar zal zijn wordt pas duidelijk bij Prinsjesdag. De subsidieregeling, op basis waarvan werkgevers die leerbanen aanbieden een kleine tegemoetkoming in de kosten krijgen, staat al langer onder druk. Enkele jaren geleden is het beschikbare bedrag al gehalveerd tot € 200 miljoen. Recent is hier voor 2018 nog eens zeven miljoen op bezuinigd.

Onzekerheid
Volgens SBB blijven door het besluit van het kabinet leerbedrijven, scholen en studenten onnodig lang in onzekerheid. Dit terwijl het nieuwe opleidingsjaar op het punt staat te beginnen. Naar verluidt circuleren er echter ook plannen om de subsidieregeling binnenkort geheel af te schaffen. Daarmee zou het ministerie van Onderwijs een oude bezuinigingsopdracht voor een deel kunnen invullen. De afgelopen tijd hebben werkgevers en scholen zich stevig verzet tegen deze dreigende bezuiniging. Volgens hen is de subsidieregeling van belang voor werkgevers die bbl-plekken aanbieden. Afschaffing van de regeling is daarmee in strijd met de wens van het kabinet om via een bbl-offensief meer leerbanen te creëren.

[lees meer]

Geplaatst op 18 juli 2018


Nieuwe cao voor het mbo pas na de zomer

Het blijft voorlopig nog even wachten op een nieuwe cao voor het mbo. De huidige cao, die eigenlijk afgelopen oktober afliep, blijft voorlopig van kracht. Er komt geen nieuwe cao voor de zomer. De onderwijsbonden hebben met de MBO Raad afgesproken na de zomervakantie verder te onderhandelen over ... [lees meer]

Geplaatst op 16 juli 2018


Oproep BVMBO: investeer in een sterke beroepsgroep

Scholen doen er goed aan docenten te ondersteunen bij het opzetten van een beroepsvereniging. Investeer in een sterke beroepsgroep! Dat betoogt de BVMBO in een gesprek met Alexander Rinnooy Kan. Het gesprek vond plaats in het kader van het onderzoek dat Rinnooy Kan uitvoert naar de manier waarop ... [lees meer]

Geplaatst op 13 juli 2018


Goethe-certificaat voor studenten Alfa-college

Studenten van de Business School van het Alfa-college ontvingen voor het keuzedeel Duits een certificaat van het Goethe Instituut. Het Alfa-college is de eerste mbo-school waar studenten dit certificaat behalen. De laatste jaren neemt de belangstelling voor de Duitse taal weer toe. Het Alfa-colle... [lees meer]

Geplaatst op 13 juli 2018


‘Geen concurrentieslag in Amsterdam’

Er zijn geen grote problemen bij het ROC TOP en er is in Amsterdam geen sprake van een concurrentieslag tussen mbo-scholen. Dat antwoordt minister Van Engelshoven op vragen van het PvdA-Kamerlid Van den Hul naar aanleiding van een artikel in Het Parool. De minister sluit daarmee aan bij de reacti... [lees meer]

Geplaatst op 13 juli 2018


Conferentie over de toekomst van het rekenonderwijs

Het steunpunt taal en rekenen organiseert op dinsdag 27 november een conferentie over het onderwerp ‘toekomstbestendig taal- en rekenonderwijs’. De conferentie, die plaatsvindt in congrescentrum 1931 in Den Bosch, is interessant voor iedereen die zich in het mbo of het voortgezet onderwijs be... [lees meer]

Geplaatst op 12 juli 2018


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief