Pilot: extra begeleiding bij start op de arbeidsmarkt

Binnenkort starten acht pilots om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren. In deze pilots krijgen studenten met een entree- of mbo 2-diploma na afloop van hun opleiding nog twee jaar begeleiding bij hun start op de arbeidsmarkt. De pilots lopen in ieder geval door tot oktober 2020.

In de pilots gaan gemeenten en mbo-scholen samenwerken met werkgevers en leerbedrijven om kwetsbare jongen meer kansen te bieden duurzaam aan het werk te gaan. Voor deze pilots zijn ongeveer twintig plannen ingediend bij het ministerie van OCW. Een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de MBO Raad, Ingrado en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en OWC, heeft uit deze aanmeldingen acht initiatieven gekozen om onderdeel uit te maken van de pilots. De uitverkoren aanmeldingen ontvangen begeleiding. Onderzoekers gaan de pilots bestuderen, zodat ook andere regio’s kunnen profiteren van de inzichten die de proef oplevert.

[lees meer]

Geplaatst op 17 augustus 2018


Ondernemers Hoeksche Waard starten eigen mbo-opleiding

Bedrijven zitten te springen om goede vakmensen met een mbo-diploma – dat is al lang geen nieuws meer. Sommige regio’s worden extra hard getroffen, omdat zij naast de krapte op de arbeidsmarkt ook te maken hebben met krimp. Ondernemers in de Hoeksche Waard willen het tij keren door zelf een mb... [lees meer]

Geplaatst op 16 augustus 2018


Arbeidsmarkt zoekt vooral mbo’ers

In het tweede kwartaal van 2018 werd een recordaantal van ruim vier miljoen vacature-advertenties online geplaatst, zo blijkt uit onderzoek van Jobfeed, de bigdatatool van Textkernel. Daarvan is 62,8 procent - ruim twee en een half miljoen - bestemd voor functies op mbo-niveau (of lager). Ruim v... [lees meer]

Geplaatst op 14 augustus 2018


Klokkenluiders: complete wanorde op schoollocatie Prins Alexander

Op de gezamenlijke schoollocatie van ROC Zadkine en het Albeda College in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander heerst grote chaos. Van wanorde in de klas tot drugs dealen op het schoolterrein. Dat beweren klokkenluiders, die zich bij Leefbaar Rotterdam hebben gemeld. De onderwijsinstellingen ze... [lees meer]

Geplaatst op 9 augustus 2018


Tijdens de zomer werken aan je taalniveau

Dolce far niente? Niksen in een hangmat? Dobberen in de zee? Nee, dus. De afgelopen drie weken kregen 22 cursisten én hun kinderen elke werkdag inburgeringslessen in de zomerklas van ROC West-Brabant. De zomerklas is een door docenten van ROC West-Brabant opgezet Onderwijs Pionier-project. Bij ... [lees meer]

Geplaatst op 9 augustus 2018


Onvoldoende zicht op werk na entreeopleiding

De Inspectie van het Onderwijs voerde afgelopen studiejaar 2017-18 een inventariserend onderzoek uit naar de entreeopleidingen, met het loopbaanperspectief als centraal aandachtspunt. De slagings- en doorstroompercentages zijn redelijk, maar de kans op werk is te gering. In 2014 vervingen de ent... [lees meer]

Geplaatst op 7 augustus 2018


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief