Onderwijsteams aan zet bij Drenthe College

Om het onderwijs te verbeteren krijgen de teams binnen het Drenthe College alle ruimte. De teams worden opgeroepen te denken ‘vanuit de bedoeling’ en zich daarbij niet te laten hinderen door belemmerende regels. Dat bleek tijdens een broedplaats van de MBO Brigade bij het Drenthe College in Meppel.

In zijn inleiding legt Albert Bruins Slot, sinds 2016 bestuurder bij het Drenthe College, de achtergrond van de organisatieverandering uit. Als nieuwkomer binnen de onderwijssector viel het Bruins Slot op met hoeveel regels de docenten van het Drenthe College in hun dagelijkse werk te maken hebben. In vergelijking met andere werkterreinen waar hij actief was, omschrijft hij het mbo als een ‘dichtgeregelde sector’. Bij nader inzien blijkt er echter ook nog iets anders aan de hand te zijn: bij de belemmeringen die docenten ervaren, gaat het vaak ook om ongeschreven regels. ‘We zijn veel te braaf’, aldus Bruins Slot. ‘Sommige regels slaan echt nergens op. Docenten gaan er vaak ten onrechte van uit dat regels goed onderwijs in de weg staan.’

[lees meer]

Geplaatst op 13 december 2019


Doorlopende leerroute vmbo-mbo vanaf 2020 mogelijk

Vanaf volgend schooljaar kunnen mbo-scholen en vmbo-scholen samen doorlopende leerroutes vmbo-mbo aanbieden. Het is de bedoeling dat jongeren straks in alle regio’s de mogelijkheid hebben te kiezen voor een doorlopende leerroute. Minister Van Engelshoven heeft hiertoe het wetsvoorstel doorlopende leerroutes bij de T... [lees meer]

Geplaatst op 13 december 2019


Experiment met verlengde kwalificatieplicht op lange baan

Het kabinet komt pas in de zomer van 2021 met een wetsvoorstel dat experimenten met een verlengde kwalificatieplicht mogelijk maakt. Het lukt niet om dit voornemen uit het Coalitieakkoord eerder uit te voeren. Het coalitieakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' (oktober 2017) bevatte een groot aantal voornemens voor het ... [lees meer]

Geplaatst op 12 december 2019


Opnieuw zorgen over kleinschalig specialistisch vakmanschap

MKB-Nederland maakt zich zorgen over de toekomst van het kleinschalig specialistisch vakmanschap in Nederland. Om specialistische opleidingen te behouden blijft een meld- en expertisepunt noodzakelijk, aldus Jacco Vonhof van MKB Nederland. Vonhof deed zijn oproep tijdens het Event Specialistisch Vakmanschap in Den Ha... [lees meer]

Geplaatst op 11 december 2019


Heerts wil ministerie van leren en werken

Volgens Ton Heerts, de scheidend voorzitter van de MBO Raad, zorgt een mbo-diploma voor een uitstekende kans op de arbeidsmarkt. De tekorten op de arbeidsmarkt kan het mbo echter niet alleen oplossen. Dat zegt Heerts in een interview met de Telegraaf. In het interview betoogt Heerts dat er in het mbo geen sprake is va... [lees meer]

Geplaatst op 10 december 2019


‘Samen opleiden moeten we de norm maken’

Meer studenten van de lerarenopleiding laten kiezen voor het mbo. Meer contact tussen de hbo-opleidingen en het mbo, en vaker samen opleiden in mbo-opleidingsscholen. Ambities die deel uitmaakten van de agenda ‘Meer samen’ van MBO Raad en de Vereniging Hogescholen. Na twee jaar is er reden tot tevredenheid, zo bli... [lees meer]

Geplaatst op 9 december 2019


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik