Regionale opleidingen vanaf volgend jaar mogelijk

Vanaf volgend jaar mogen scholen samen met werkgevers regionale opleidingen aanbieden. Zo’n opleiding, buiten de kwalificatiestructuur om, is mogelijk voor tien kwalificaties.

Dat blijkt uit de nadere voorstellen van minister Van Engelshoven voor een experiment met regionale opleidingen. Doel van het experiment is te onderzoeken of de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter wordt als opleidingen in de regio zelf worden ontwikkeld. Tevens wordt onderzocht of het eigenaarschap van het onderwijs bij docenten bij regionale opleidingen groter wordt.

Knellend
De te ontwikkelen regionale opleidingen maken straks geen onderdeel uit van de landelijke kwalificatiestructuur. Deze structuur biedt weinig ruimte voor specifieke lokale invullingen. Zoals een zorginstelling het formuleert: ‘Onze patiënt is niet uniform, onze regio’s zijn niet uniform, de opleiding zou ook niet uniform moeten zijn.’ De landelijke kwalificatie wordt door scholen en werkgevers soms als ‘knellend’ ervaren.

[lees meer]

Geplaatst op 20 juni 2018


Genomineerde ambassadeurs gaan de strijd aan

De genomineerden voor de Landelijke Ambassadeursverkiezing zijn bekend. Dit jaar gaan 42 studenten de strijd om de titel aan. De vakjury kijkt onder andere naar leiderschap, vakkundigheid en probleemoplossend vermogen. De genomineerden hadden op 14 juni, de dag van de bekendmaking, direct een vol... [lees meer]

Geplaatst op 19 juni 2018


Voorwaarden voor nieuwe kwaliteitsafspraken bekend

Scholen die in aanmerking willen komen voor een deel van kwaliteitsgelden die beschikbaar zijn voor het mbo, moeten voor eind oktober een kwaliteitsagenda opstellen. In totaal wordt er over de scholen de komende jaren 1,6 miljard euro extra verdeeld. In de nieuwe kwaliteitsafspraken, die gelden v... [lees meer]

Geplaatst op 18 juni 2018


Experiment met mbo-certificaten start met 15 pilots

Vijftien mbo-scholen gaan trajecten aanbieden waarmee werkenden of werkzoekenden een mbo-certificaat kunnen behalen. Kan het mbo op deze manier een concrete bijdrage leveren aan ‘leven lang ontwikkelen’? De komende tijd gaan in vijftien regio’s samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, werkge... [lees meer]

Geplaatst op 15 juni 2018


Extra subsidieronde voor doorstroom mbo-hbo

Scholen kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de aansluiting tussen het mbo en het hbo. Voorstellen moeten gebaseerd zijn op ideeën die studenten zelf hebben aangedragen. Vanwege de grote belangstelling voor de subsidieregeling, stelt minister ... [lees meer]

Geplaatst op 15 juni 2018


Markt voor korte private opleidingen groeit

Private opleiders bieden steeds vaker korte opleidingen aan. Het aantal private opleidingen dat is gericht op een wettelijk erkend mbo- of hbo-diploma neemt af. Dat blijkt uit de nieuwe Marktmonitor Private opleidersmarkt. Volgens de monitor, uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO, ... [lees meer]

Geplaatst op 14 juni 2018


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief