Van Engelshoven wil urennorm mbo aanpassen

Minister Ingrid van Engelshoven wil de urennorm in het mbo aanpassen. ‘Als scholen grote behoefte hebben om af te wijken van de urennorm, moet je de vraag stellen of die norm nog wel zinvol is.’

De urennorm in het mbo schrijft gedetailleerd voor uit hoeveel uren een onderwijsprogramma bestaat. De norm maakt onderscheid tussen ‘begeleide onderwijstijd’ (BOT-uren) en tijd die studenten besteden aan de beroepspraktijkvorming (BPV-uren). Scholen kunnen onder bepaalde voorwaarden afwijken van de urennorm. De school moet dan duidelijk maken waarom met minder uren toch een goed onderwijsprogramma kan worden gemaakt. Ook moet de ondernemingsraad instemmen met de afwijking.

Sta-in-de-weg

Het ministerie stimuleert scholen, onder andere via de MBO Brigade, om van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik te maken. De norm is namelijk, aldus de Onderwijsinspectie, geen doel op zichzelf, maar een middel om tot goed onderwijs te komen.

Lees verder

Maken sneltesten fysiek onderwijs weer mogelijk?

Bieden sneltesten de mogelijkheid om het fysieke onderwijs weer te laten doorgaan? Vanaf maandag 18 januari starten de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool een proef. Studenten van het Noorderpoort College helpen mee. Bij de proef krijgen studenten voorafgaand aan … Lees verder

Minister houdt vast aan bindend studieadvies in mbo

Minister Van Engelshoven ziet geen kans het bindend studieadvies in het mbo te schrappen. ‘Ik kan de wet niet zomaar opzij zetten.’ Minister Ingrid van Engelshoven houdt voorlopig vast aan het in de wet vastgelegde bindend studieadvies in het mbo. … Lees verder

Invoering nieuwe rekenaanpak met jaar vertraagd

De ontwikkeling van een nieuwe rekenaanpak in het mbo kost meer tijd. De nieuwe aanpak start nu op zijn vroegst in het schooljaar 2022-2023. Pas vanaf dat moment telt het rekenexamen ook mee voor het diploma. Er wordt al langere … Lees verder

Minister ‘zeer ontevreden’ over resultaten salarismix

Minister Ingrid van Engelshoven is ‘zeer ontevreden’ over de resultaten van de afspraken met mbo-scholen over de zogenaamde salarismix. Ondanks extra geld hebben scholen veel te weinig docenten laten doorstromen naar hogere loonschalen. Eerder dit jaar betoogde minister Van Engelshoven … Lees verder

Hoornbeeck blijft beste mbo-school van Nederland

Het Hoornbeeck College staat voor de zevende keer op rij op de eerste plaats van de ranglijst van de Keuzegids mbo. Nieuw in de top 3 is het ROC van Twente. Het Hoornbeeck College heeft een abonnement op de eerste … Lees verder

Werkdruk op mbo-scholen neemt een kleine beetje af

Het aantal medewerkers van mbo-scholen dat de werkdruk te hoog of veel te hoog vindt is in 2019 (pre-corona) iets afgenomen. Toch spreekt nog steeds ruim veertig procent van de ondervraagden over een te hoge werkdruk. Dat blijkt uit de … Lees verder