Kabinet houdt vast aan verdere daling schooluitval

Het kabinet houdt vast aan de landelijke ambitie van maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters per jaar. Alle scholen moeten komende maanden in regionale plannen streefcijfers formuleren voor het terugdringen van het aantal schoolverlaters.

Dat schrijven minister Van Engelshoven en staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het interdepartementaal onderzoek (IBO) naar het rijksbeleid rond kwetsbare jongeren. In de periode 2000-2015 is de schooluitval enorm gedaald, van zo’n 70.000 naar 22.000 per jaar. Hoewel de laatste jaren de daling van het aantal schoolverlaters is stilgevallen en de uitval zelfs weer stijgt, houdt het kabinet vast aan het streefcijfer van 20.000 schoolverlaters per jaar. Dit doel dient volgens de brief ‘als houvast en spiegel om te zien of we op de goede weg zijn’.

[lees meer]

Geplaatst op 22 oktober 2019


Plan voor leerrechten verdwijnt achter horizon

Het plan om een systeem van leerrechten in te voeren vindt bij het kabinet geen gunstig onthaal. Minister Van Engelshoven zegt slechts toe het idee te zullen betrekken bij een verkenning naar de toekomstige bekostiging van het mbo. Afgelopen juni presenteerde een brede coalitie van scholen (MBO Raad en NRTO) en werkg... [lees meer]

Geplaatst op 18 oktober 2019


‘Gemeente moet regie over kwetsbare jongeren hebben’

De gemeente is de aangewezen partij om de regie te voeren over het beleid voor kwetsbare jongeren. Dat stelt het kabinet naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar de positie van jongeren met een risico op afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen tijd heeft het kabinet een zogenaamd interdepartementaal beleid... [lees meer]

Geplaatst op 17 oktober 2019


Nieuwe aanvraagronde voor aanjaaggelden excellentie

Vanaf 15 november kunnen scholen weer nieuwe aanvragen indienen voor extra subsidie voor excellentieprogramma’s. In de eerste ronde zijn 12 van de 21 ingediende projecten gehonoreerd. Om excellentieprogramma’s in het mbo te stimuleren stelt het excellentienetwerk MBOe aanjaaggelden beschikbaar. In de eerste ronde... [lees meer]

Geplaatst op 17 oktober 2019


Veel mbo-scholen begroten al jaren te negatief

De financiële prognoses van mbo-scholen laten veelal te wensen over. Veel scholen houden aan het eind van het jaar meer geld over dan zij vooraf begroot hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Onderwijs over de financiële positie van scholen in 2018. De mbo-sector als geheel houdt de afgelopen jaren s... [lees meer]

Geplaatst op 16 oktober 2019


Inspectie onderzoekt aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

De Inspectie voor het Onderwijs besteedt het komende jaar extra aandacht aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het mbo. Dat blijkt uit het Jaarwerkplan 2020 van de Inspectie voor het Onderwijs. In dit werkplan maakt de Inspectie bekend aan welke aspecten de Inspectie het komende jaar extra aandacht ga... [lees meer]

Geplaatst op 15 oktober 2019


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.