‘De arbeidsmarkt is helaas niet zo maakbaar als we willen’

De tekorten aan goed geschoold personeel in de techniek zijn al jaren groot, ook op mbo-niveau. Veel initiatieven moeten techniek populairder maken en de hoeveelheid arbeidskrachten in de techniek vergroten. Volgens MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin valt de impact van deze … Lees verder

Werkgevers trekken handen af van ‘kansrijk opleiden’

Vertegenwoordigers van werkgevers en mbo-scholen slagen er niet in om bindende afspraken te maken over het gewenste aanbod van opleidingen. De werkgevers trekken zich daarom terug uit het SBB-project ‘kansrijk opleiden’. Zij vragen minister Dijkgraaf om met een ‘SBB-overstijgende aanpak … Lees verder

Scholen en werkgevers ondertekenen Amsterdams Stagepact

In Amsterdam hebben de mbo-scholen met werkgevers afspraken gemaakt over betere stages. Onder het toeziend oog van koningin Máxima ondertekenden zo’n veertig werkgevers het Amsterdams Stagepact MBO. Het Amsterdamse Stagepact wil een nadere uitwerking zijn van het ruim een jaar … Lees verder

Benchmark: studiesucces daalt over de volle breedte

Het percentage studenten dat de mbo-studie succesvol doorloopt vertoont een dalende trend. Volgens onderzoekers speelt de krappe arbeidsmarkt hierbij een rol. Elk jaar brengt de MBO Raad een benchmark uit, waarbij de prestaties van de sector in beeld worden gebracht. … Lees verder

Tweede Kamer stemt toch in met wetsvoorstel NLQF

De Tweede Kamer stemt voor het voorstel om het kwalificatiekader NLQF een wettelijke status te geven. Een amendement om het kader alleen van toepassing te laten zijn op het door de overheid bekostigde onderwijs kreeg geen meerderheid. Eerder leek het … Lees verder

Maakt een forse loonstijging werk aantrekkelijker?

COLUMN | Eind maart sloot het CNV een mooi akkoord voor een nieuwe cao Rijk. Alle 150.000 Rijksambtenaren krijgen rond 10 procent loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 2.300 euro. Complimenten daarvoor aan mijn collega Bart Schnoor, die namens CNV … Lees verder