MBO Raad: studenten één dag per week naar school

Geef mbo-scholen de ruimte om vanaf 2 maart studenten één dag per week naar school te laten komen. Niet alleen om les te krijgen, maar ook om samen sociale activiteiten te ondernemen. Daarvoor pleit de MBO Raad in een open … Lees verder

Positieve reacties op Nationaal Programma Onderwijs

De investering van 8,5 miljard in het onderwijs leidt overal in het land tot enthousiaste reacties. Ook in het mbo. Het is een enorm bedrag: 8,5 miljard euro voor het Nationaal Programma Onderwijs. Hoewel het leeuwendeel van dit bedrag naar … Lees verder

Nationaal Programma Onderwijs wil perspectief bieden

Met een ‘nationaal programma’ wil het kabinet scholen, docenten en studenten weer perspectief bieden. Het programma wil niet alleen urgente problemen direct aanpakken, maar ook op lange termijn tot structurele verbeteringen leiden. Er wordt zelfs gesproken over ‘een nieuwe toekomst … Lees verder

Veel minder vavo-studenten op mbo-scholen

De deelname aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is dit jaar scherp gedaald. Het aantal inschrijvingen daalde van ruim 15.000 naar minder dan 10.000. De daling hangt één op één samen met het schrappen van de eindexamens vorig schooljaar. De … Lees verder

Noordelijke mbo-scholen bieden samen bijscholing aan

Vijf noordelijke mbo-scholen bieden gezamenlijk meer dan veertig opleidingstrajecten aan voor werkenden en werkzoekenden. Deelnemers kunnen een erkend mbo-certificaat verkrijgen. Door de coronacrisis zijn veel werkenden aangewezen op om- of bijscholing. De Rijksoverheid introduceerde hier onlangs een subsidieregeling voor: NL … Lees verder

Aantal voortijdig schoolverlaters daalt fors

Het aantal voortijdig schoolverlaters is vorig jaar fors gedaald. In het studiejaar 2019-2020 verlieten zo’n 18.500 mbo-studenten zonder diploma het onderwijs. Dat is zo’n 3.000 minder dan het jaar ervoor. De daling van het aantal voortijd schoolverlaters is een trendbreuk. … Lees verder

Oproep minister: dit jaar geen negatief studieadvies

Minister Van Engelshoven roept de mbo-scholen op dit jaar geen negatief bindend studieadvies te geven. Dat is te lezen in het verslag van een schriftelijk overleg over de gevolgen van corona voor het beroepsonderwijs. In dit overleg vraagt de fractie … Lees verder