Werkgevers: scholen kunnen stagematching niet aan

Het individueel koppelen van studenten aan stageplekken vraagt een enorme inspanning van scholen. Volgens werkgeversorganisatie VNO/NCW kunnen de mbo-scholen grootschalige stagematching niet aan. In februari tekenden minister Dijkgraaf en de mbo-scholen het ‘Stagepact’. In die overeenkomst verplichtten de mbo-scholen zich … Lees verder

STAP-budget ook in laatste ronde snel uitverkocht

Ook bij de laatste ronde van het STAP-budget was het beschikbare budget snel uitgeput. Binnen een uur waren ruim elfduizend aanvragen ingediend. Volgens UWV is de laatste ronde van het STAP-budget probleemloos verlopen. Woensdagochtend 15 november opende het STAP-loket om … Lees verder

Wat kan het mbo verwachten van een rechts kabinet?

Op woensdag 22 november sprak de kiezer een duidelijke voorkeur uit voor een rechts kabinet. Wat kan het mbo van zo’n kabinet verwachten? Kort na de verkiezingen is nog onduidelijk wat de politieke aardverschuiving gaat betekenen voor een nieuw kabinet … Lees verder

Stagediscriminatie: is stagematching de heilige graal?

Stagediscriminatie moet voorkomen worden, daar is iedereen het wel over eens. Er is echter discussie over de manier waarop. Het toewijzen van stageplekken is één van de oplossingen. ‘Als je stagematching als de heilige graal ziet, kun je het probleem … Lees verder

Overzicht van onderzoek naar rekenen en gecijferdheid in het mbo

Hoe kun je rekenen en gecijferdheid onder je mbo-studenten het beste stimuleren? Die vraag staat centraal bij het overzicht met wetenschappelijke literatuur en praktijkvoorbeelden dat Monica Wijers en Vincent Jonker in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) samenstelden. Het … Lees verder

IBO-advies: meer sturen op studiekeuze studenten

Om iets te doen aan de grote tekorten op de arbeidsmarkt moet de vrije studiekeuze van studenten aan banden worden gelegd. Ook moeten scholen de plicht krijgen om hun opleidingenaanbod aan te passen aan de vraag op arbeidsmarkt. Tot dat … Lees verder