Amsterdamse scholen onderzoeken het effect van sneltesten

Minister Ingrid van Engelshoven gaf vandaag het startschot voor een pilot met sneltesten bij Amsterdamse onderwijsinstellingen, waaronder ook het ROC van Amsterdam. In de pilot onderzoeken de onderwijsinstellingen in hoeverre meer onderwijs op locatie mogelijk is. De pilot is een … Lees verder

Graafschap College biedt nieuw tussenjaar aan

Het Graafschap College in Doetinchem wil in september opnieuw starten met een tussenjaar voor jongeren die nog geen studiekeuze kunnen maken. Studenten krijgen een jaar lang de kans zichzelf beter te leren kennen en beroepsmogelijkheden te verkennen. Met het tussenjaar … Lees verder

Vanaf medio april: zelftesten voor het onderwijs

Vanaf medio april komen er zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Met zelftesten kunnen docenten en studenten snel zelf besmettingen opsporen. De bekende voorzorgsmaatregelen blijven in het onderwijs onverminderd van kracht: afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Het onderwijs … Lees verder

Internetconsultatie Besluit bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De wet ‘bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs’ maakt het voor mbo-scholen mogelijk bestuurlijk samen te werken met vo-scholen. Deze samenwerking kan echter geen betrekking hebben op havo/vwo-scholen. De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs heeft als doel om vo-scholen en mbo-scholen beter in staat … Lees verder

Oproep: ‘Maak het land mooier met mbo-helden’

In een open brief aan de gekozen Tweede-Kamerleden roept Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, op voldoende aandacht te besteden aan het mbo. ‘Maak het onderdeel van uw regeerakkoord en werk met ons samen’. In de open brief, afgelopen … Lees verder

Ingrid van Engelshoven opent MBO Connect

Tijdens een online meeting met mbo-docenten opende minister Ingrid van Engelshoven officieel MBO Connect. De gloednieuwe community biedt volgens de minister docenten mooie mogelijkheden om samen te werken aan vakontwikkeling. De officiële opening van MBO Connect wordt door zo’n vijftig … Lees verder

Nieuw servicedocument biedt helderheid over bindend studieadvies

Het ministerie van Onderwijs roept scholen dringend op voor het studiejaar 2020-2021 geen negatieve studieadviezen te geven. De nieuwste versie van het ‘Servicedocument mbo-aanpak coronavirus’ geeft heldere richtlijnen voor de omgang van het bindend studieadvies. In eerdere versies van het … Lees verder