SBB brengt kansrijke ‘overstapberoepen’ in kaart

SBB heeft samen met de MBO Raad, de NRTO en UWV een overzicht gemaakt van kansrijke overstapberoepen. Een inspiratiekaart brengt per sector in beeld welke omscholingen kansrijk zijn. Het Rijk heeft voor 2021 ruim zestig miljoen euro beschikbaar gesteld voor … Lees verder

MBO-denktank adviseert gemeente Amsterdam

Veertien mbo-studenten gaan de gemeente Amsterdam adviseren over onderwerpen als onderwijs, werk en wonen. De denktank overlegt regelmatig met wethouders, politici en ambtenaren over problemen die hun eigen leven beïnvloeden en mogelijke oplossingen daarvoor. Volgens wethouder Simone Kukenheim (D66) vormt het beroepsonderwijs … Lees verder

Landelijk model mbo-verklaring gepubliceerd

Het ministerie van Onderwijs heeft een landelijk model voor de mbo-verklaring ontwikkeld. Vanaf komend studiejaar hebben studenten die voortijdig school verlaten recht op zo’n verklaring. Studenten die zonder diploma van school af gaan hebben vanaf komend studiejaar recht op een … Lees verder

Leraar van het Jaar: drie genomineerden bekend

De drie mbo-docenten die zijn genomineerd voor de verkiezing ‘Leraar van het Jaar 2021’ zijn bekendgemaakt. Wie wordt de opvolger van Dirk Megens? De verkiezing van de Leraar van het Jaar gaat ditmaal tussen drie vrouwelijke mbo-docenten. Het ROC van … Lees verder

Friesland College en ROC Friese Poort: fusie in Friesland?

De twee grote Friese mbo-scholen, het Friesland College en ROC Friese Poort, gaan misschien fuseren. De komende maanden voeren beide scholen een vooronderzoek uit naar ‘verregaande samenwerking’. De bestuurders van beide scholen, Remco Meijerink (Friese Poort) en Frank van Hout … Lees verder

Grote verschillen in arbeidsparticipatie bij mbo’ers

Jongeren met een niet-westerse achtergrond hebben veel meer moeite na hun mbo-diploma een baan te vinden dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit een groot onderzoek van SEO naar de verschillen in arbeidsparticipatie van jongeren die in het … Lees verder

Extra geld voor scholen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan

Tot 22 februari kunnen mbo-scholen subsidie aanvragen om schoolverlaters die een grote kans op werkloosheid hebben extra te ondersteunen. In totaal is voor 2021 en 2022 24,5 miljoen euro beschikbaar. De coronacrisis kan gaan leiden tot een sterke toename van … Lees verder