Contact

MBO•today is een uitgave van de Stichting Media Beroepsonderwijs. MBO•today informeert op onafhankelijke wijze over nieuws binnen het middelbaar beroepsonderwijs. MBO•today is gelieerd aan de MBO•krant.

U kunt de redactie bereiken door een mail te sturen naar: info@mbo-today.nl


De MBO•krant

De MBO•krant is een uitgave van de Stichting Media Beroepsonderwijs. De krant verschijnt 4x per jaar in een oplage van ongeveer 15.000 exemplaren. Kijk hier voor meer informatie of een (proef)abonnement.


Redactie MBO•Today

Rutger Zwart (Hoofdredacteur)
Twan Stemkens (TSt Communicatie)
Olaf van Tilburg (Ravestein & Zwart)

Mailadres redactie: info@mbo-today.nl