Netwerk excellentie gaat door met ondersteunen scholen

Het netwerk voor excellentieonderwijs in het mbo gaat de komende jaren verder met het ondersteunen van scholen. Sinds 2018 ondersteunt het netwerk ‘MBOe’ scholen bij het opstarten en uitvoeren van excellentieonderwijs. Ruim veertig scholen zijn inmiddels aangesloten bij het netwerk. … Lees verder

Aanjaaggelden voor de ontwikkeling van excellentie

Is jouw instelling al bezig met excellentie en ben je toe aan een volgende stap? Dan heb je nu de mogelijkheid om aanjaaggeld aan te vragen. De aanjaaggelden zijn bijvoorbeeld bedoeld voor de ontwikkeling van een nieuw excellentieprogramma of de … Lees verder

Online conferentie over excellentie in het mbo

De jaarlijkse conferentie over excellentie in het mbo vindt ditmaal online plaats. Het centrale thema: de projecten vanuit de aanjaaggelden. Met aandacht voor successen en mislukkingen. Op dinsdag 27 oktober vindt de online excellentie-conferentie plaats. Deelnemers aan excellentieprojecten kunnen met … Lees verder

Advies SBB: geen plek voor meestertitel in het mbo

Het is niet mogelijk om de meestertitel via het mbo te verkrijgen. Deze eretitel is alleen weggelegd voor zeer ervaren professionals die na jarenlange praktijkervaring een uitzonderlijk niveau van vakmanschap behalen. Dat stelt SBB in een advies aan de minister … Lees verder

Vijf noordelijke scholen starten samen excellentieprogramma

Vijf noordelijke mbo-scholen starten een gezamenlijk programma voor excellente studenten . ‘NoorderKracht’ biedt top-studenten de ruimte om mee te denken over sociaal-maatschappelijke thema’s. Vijf noordelijke mbo-scholen (Friesepoort, Friesland College, Drenthe College, Alfa-college en Noorderpoort) hebben samen het excellentieprogramma NoorderKracht ontwikkeld. … Lees verder

Nieuwe aanvraagronde voor aanjaaggelden excellentie

Vanaf 15 november kunnen scholen weer nieuwe aanvragen indienen voor extra subsidie voor excellentieprogramma’s. In de eerste ronde zijn 12 van de 21 ingediende projecten gehonoreerd. Om excellentieprogramma’s in het mbo te stimuleren stelt het excellentienetwerk MBOe aanjaaggelden beschikbaar. In … Lees verder