Advies SBB: geen plek voor meestertitel in het mbo

Het is niet mogelijk om de meestertitel via het mbo te verkrijgen. Deze eretitel is alleen weggelegd voor zeer ervaren professionals die na jarenlange praktijkervaring een uitzonderlijk niveau van vakmanschap behalen. Dat stelt SBB in een advies aan de minister van Onderwijs.

Het advies is opgesteld naar aanleiding van een motie van de Kamerleden Anne Kuik (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie). In de motie wordt minister Van Engelshoven gevraagd te onderzoeken of de meestertitel in het mbo geïntroduceerd kan worden. Op verzoek van de minister heeft SBB nog eens onderzoek gedaan naar het fenomeen ‘meestertitel’. De conclusie blijft dezelfde als die SBB al in 2012 een keer trok: de meestertitel past niet bij het mbo. Studenten die een mbo-studie afronden zijn nog beginnende beroepsbeoefenaars. De meestertitel komt pas in zicht na jarenlang werken op topniveau. Het is dan ook aan branches om zo’n titel te verstrekken.

Excellentie

In het advies wordt verder uit de doeken gedaan dat er wel allerlei mogelijkheden zijn voor studenten om zich te specialiseren tijdens hun studie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de excellentietrajecten die veel mbo-scholen sinds enkele jaren aanbieden.  Volgens SBB zijn er ook signalen dat een excellentie-getuigschrift daadwerkelijk meerwaarde heeft op de arbeidsmarkt. Ook keuzedelen bieden studenten de kans om zich te specialiseren. In een brief aan de Tweede Kamer concludeert minister Van Engelshoven: ‘Mijns inziens zijn we op de goede weg met het bieden van mogelijkheden tot verdieping en specialisatie in vakmanschap. Er zijn verschillende instrumenten die de ontwikkeling van excellentie in het mbo stimuleren. Daar blijf ik mij ook volop voor inzetten. Ik deel de conclusie van SBB dat de introductie van de meester-gezelroute in het bekostigde beroepsonderwijs daar geen onderdeel van behoort te zijn.’

Lees hier hier het advies van SBB over de meestertitel

Lees ook: Branches aan de slag met meestertitel