Aanjaaggelden voor de ontwikkeling van excellentie

Is jouw instelling al bezig met excellentie en ben je toe aan een volgende stap? Dan heb je nu de mogelijkheid om aanjaaggeld aan te vragen.

De aanjaaggelden zijn bijvoorbeeld bedoeld voor de ontwikkeling van een nieuw excellentieprogramma of de verbetering van een al langer bestaand programma. Excellentieprogramma’s zijn bestemd voor ambitieuze studenten die het maximale uit hun studie willen halen. Dit is de laatste subsidieronde die het excellentienetwerk MBOe aanbiedt.

Beoordeling

De beoordelingscommissie bestaat uit onafhankelijke personen uit de wereld van mbo, hbo en bedrijfsleven, die ervaring hebben met excellentie of innovatie. Er zijn gelijke kansen voor alle deelnemers: de kwaliteit van de aanvragen bepaalt wie een toekenning krijgt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk verschillende mbo-scholen meedoen. Wil je als instelling meerdere aanvragen indienen, is de kans dat er meerdere aanvragen gehonoreerd worden kleiner.

Wat kun je aanvragen?

De hoogte van het aan te vragen bedrag is per aanvraag eenmalig maximaal 15.000 euro. Er is sprake van cofinanciering op basis van gelijke inbreng. In je aanvraag laat je dus ook zien wat je zelf bijdraagt.

Wie kan er aanvragen?

Instellingen die zijn aangesloten bij het netwerk van MBOe komen in aanmerking voor aanjaaggelden. De formele aanvrager is altijd het bestuur van de school. Het is de bedoeling dat scholen hun ervaringen met toegekende projecten delen met het excellentienetwerk. Daarnaast verantwoordt de instelling de besteding van de middelen via het jaarverslag. Aanvragen kunnen tot 15 januari 2022 worden ingediend. Uiterlijk 15 februari 2022 hoor je of de aanvraag is gehonoreerd.

Lees hier meer over het aanvragen van de aanjaaggelden