Vijf noordelijke scholen starten samen excellentieprogramma

Vijf noordelijke mbo-scholen starten een gezamenlijk programma voor excellente studenten . ‘NoorderKracht’ biedt top-studenten de ruimte om mee te denken over sociaal-maatschappelijke thema’s.

Vijf noordelijke mbo-scholen (Friesepoort, Friesland College, Drenthe College, Alfa-college en Noorderpoort) hebben samen het excellentieprogramma NoorderKracht ontwikkeld. In het programma buigen vijftien studenten vanuit de verschillende scholen zich over thema’s als werkgelegenheid, duurzaamheid en sociale inclusie. Dit doen zij onder begeleiding van docenten en regionale deskundigen . Voor het programma hebben zich 25 jongeren aangemeld, van wie er uiteindelijk 15 zijn geselecteerd. Het gaat onder meer om studenten verpleegkunde, sport en bewegen, ict’ers en installateurs.

Uniek

In het programma van drie maanden krijgen de studenten lezingen en gaan ze op excursie naar duurzaamheidsprojecten op het Groninger Suikerunieterrein en waterflesjesfabriek Dopper. Jongeren doen het programma naast hun reguliere opleiding en komen wekelijks drie uur bij elkaar afwisselend in Groningen, Assen, Heerenveen en Leeuwarden. Het is de eerste keer dat deze vijf scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma ontwikkelen. Naast de regionale samenwerking is de kracht van het programma dat studenten van de vijf scholen zelf de inhoud van het programma hebben bepaald. ‘Studenten krijgen de regie om samen een eigen werkbaar product of idee te ontwikkelen, zich persoonlijk te ontwikkelen en zelf te bepalen hoe het eindproduct er uit komt te zien’, vertelt Joppe Faber, projectleider van het Drenthe College.

Presentatie

De deelnemende studenten presenteren op 22 april 2020 hun bevindingen op het Friesland College in Leeuwarden. Dit doen zij tijdens Global Land, een festival dat volledig in het teken staat van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.

Het programma voor excellente studenten is ontwikkeld in samenwerking met het netwerk van excellentie in het mbo ‘MBOe’.

Lees ook: Veel enthousiasme voor excellentie in het mbo