Veel enthousiasme voor excellentie in het mbo

Veel mbo-scholen zijn van plan de komende tijd door te gaan met het aanbieden van excellentieprogramma’s. Bij het netwerk MBOe zijn inmiddels meer dan dertig scholen aangesloten.

Tijdens de conferentie ‘Kansen bieden, kansen pakken’ werd teruggekeken op vier jaar excellentiebeleid. Maar uiteraard keken de aanwezigen – enige honderden docenten, studenten en andere bij het mbo-betrokennen – ook naar de toekomst. Want hoewel de financiering vanuit het ministerie eindigt, zijn veel scholen vast van plan door te gaan met het aanbieden van excellentieprogramma’s. Bij het excellentienetwerk MBOe zijn inmiddels meer dan dertig scholen aangesloten.

Aanjaaggeld

Het netwerk is opgericht om de ontwikkeling van excellentieonderwijs in het mbo te blijven stimuleren. MBOe wil de komende jaren scholen helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van excellentieprogramma’s. Door goede voorbeelden te delen en door professionalisering van docenten. Ook kunnen scholen de komende tijd gebruikmaken van ‘aanjaaggeld’: kleine subsidies die scholen helpen excellentieprojecten van de grond te krijgen.

Bijvangst

Volgens MBOe-voorzitter Wim van de Pol (Noorderpoort) voorziet excellentieonderwijs in een duidelijke behoefte: binnen iedere opleiding zijn er wel studenten die meer uit hun studie willen halen. Ook blijkt er vaak sprake te zijn van een belangrijke bijvangst. Zo biedt excellentieonderwijs voor veel docenten een welkome extra uitdaging. Ook wordt het mbo dankzij het excellentieonderwijs voor veel jongeren een interessant alternatief voor de havo. En dankzij de investeringen in excellentie is het aantal deelnemers aan vakwedstrijden sinds 2015 gegroeid van 3.000 naar 20.000 studenten.

ExcellentieFair

Tijdens het congres konden de aanwezigen kennismaken met tientallen excellentieprogramma’s. Op de ExcellentieFair waren studenten en docenten aanwezig om te vertellen over hun persoonlijke ervaringen. Alle aanwezigen konden via een app stemmen op het meest aansprekende excellentieprogramma. De vermaarde tassenontwerper Omar Munie reikte aan het eind van de middag de Ambitie Award uit aan Benthe Jansen, ambassadeur van het Wellant College.

Anders kijken

Kort daarvoor was de bundel ‘Anders kijken, dieper graven’ gepresenteerd. In de bundel worden enige tientallen voorbeelden van excellentieprogramma’s beschreven. Het eerste exemplaar werd door Leonie Kragten van MBOe aangeboden aan Hans van Nieuwkerk, van MBO in Bedrijf, de organisatie die de afgelopen jaren excellentie in het mbo gestimuleerd heeft.

Lees ook: MBOe nieuwe naam van netwerk excellentie