MBO-e nieuwe naam van netwerk excellentie

Het netwerk van mbo-scholen dat excellentieonderwijs stimuleert heeft een grote ambitie: over vier jaar moeten excellentieprogramma’s een vast onderdeel zijn van het onderwijsaanbod op mbo-scholen.

In het mbo wordt sinds 2015 gewerkt met excellentieprogramma’s voor studenten die meer kunnen en willen. Naast het reguliere onderwijs worden deze studenten in de gelegenheid gesteld een extra programma te volgen, gericht op het ontwikkelen van excellent vakmanschap of persoonlijke ontwikkeling. Een groot aantal mbo-scholen werkt inmiddels met dit soort programma’s, tot grote tevredenheid van studenten en docenten. Toch staat excellentie in het mbo, zeker in vergelijking tot het hoger onderwijs, nog in de kinderschoenen. Reden voor enkele mbo-scholen om het netwerk ‘MBO Excellentie’ verder uit te bouwen.

Kennis delen
Tijdens een MeetUp in Eindhoven werd woensdag 12 september de nieuwe naam van het netwerk gelanceerd. Volgens Wim van de Pol, bestuurder van Noorderpoort en voorzitter van het netwerk, wil het netwerk de verdere ontwikkeling, uitbouw en verankering van excellentieprogramma’s in het mbo bevorderen. Dit wil het netwerk onder andere doen door docenten en onderwijsontwikkelaars met elkaar te verbinden. Via een online tool zullen docenten kennis kunnen delen en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook wordt met verschillende scholen gewerkt aan een professionaliseringsmodule voor docenten. De eerste pilot zal begin 2019 van start gaan.

Kwaliteitsagenda
Van de Pol benadrukt dat het belangrijk is om in de kwaliteitsagenda’s, die scholen nu aan het opstellen zijn, aandacht te besteden aan excellentie. De ontwikkeling van excellentie in het mbo is enorm gestimuleerd door de kwaliteitsafspraken die in 2015 zijn afgesloten. Scholen krijgen sindsdien geoormerkt geld om excellentieprogramma’s te ontwikkelen. Volgens de nieuwe systematiek van kwaliteitsafspraken zijn scholen vrij in het formuleren van ambities en de besteding van het geld. Volgens Van de Pol doen scholen er daarom goed aan in hun agenda’s ambities op te nemen over excellentie. Op die manier kan excellentie een vaste plek krijgen binnen het mbo.

Bekijk hier de website van het netwerk. Belangstellenden kunnen zich via de site aanmelden voor het netwerk.

Lees ook: Scholen willen doorgaan met excellentieprogramma’s