Zestien scholen starten met proeftuinen Referentiewaardenmodel

Zestien mbo-scholen zijn op 1 september gestart met een experiment met het Referentiewaardenmodel. Dit model helpt scholen de kwaliteit van het onderwijs door te ontwikkelen. Als het model werkt, kan het toezicht van de Onderwijsinspectie minder intensief worden. De proeftuinen … Lees verder

Kwaliteitsafspraken hebben geleid tot kwaliteitssprong

Het werken met kwaliteitsafspraken in het mbo heeft een positief effect gehad op de kwaliteit van het mbo-onderwijs. Die conclusie trekt de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in een onderzoek naar de werking van de kwaliteitsafspraken. Het onderzoek, uitgevoerd in … Lees verder

Scalda brengt de school naar de praktijk

Samen met bedrijven en instellingen pakt Scalda de enorme arbeidstekorten in Zeeland aan. Met praktijkroutes zijn opleidingen flexibel, hoeven studenten minder te reizen en weet de regio jongeren aan zich te binden. Het Zeeuwse Scalda sluit in de kwaliteitsagenda aan … Lees verder

Lentiz: campusontwikkeling in het Westland

Onderwijs verzorgd op een campus, waar bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan innovatie. Dat is het concept dat de Lentiz onderwijsgroep toepast bij steeds meer mbo-opleidingen. Voor een beroepsopleiding is het cruciaal dat de opleiding ‘bij de tijd’ blijft. In … Lees verder

Kwaliteitsafspraken: regionale agenda’s voor beter mbo

Alle mbo-scholen ontvangen budget om de komende jaren het onderwijs verder te verbeteren. Dat maakte minister Van Engelshoven op 27 mei bekend. Scholen hebben in kwaliteitsagenda’s vastgelegd hoe zij die verbetering willen realiseren. Michiel Scheffer, voorzitter van de commissie die … Lees verder

Groen licht voor kwaliteitsagenda’s mbo-scholen

De Commissie Kwaliteitsafspraken mbo adviseert de minister om de kwaliteitsagenda’s van de 61 mbo-scholen goed te keuren. In de plannen hebben de scholen beschreven hoe zij de komende jaren de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren. De kwaliteitsagenda’s vloeien voort … Lees verder