Spreekuren over opstellen nieuwe kwaliteitsagenda

Om scholen te ondersteunen bij het opstellen van de kwaliteitsagenda organiseert het secretariaat van de commissie kwaliteitsafspraken de komende tijd diverse online( be)spreekuren. De komende tijd werken alle mbo-scholen aan een kwaliteitsagenda. In deze agenda geven de scholen op welke … Lees verder

Webinar over medezeggenschap bij nieuwe kwaliteitsafspraken

Op 12 april organiseert het ministerie van Onderwijs een webinar over de rol van de medezeggenschap bij de kwaliteitsafspraken mbo. Vertegenwoordigers van studentenraden en ondernemingsraden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de online bijeenkomst. De komende periode werken … Lees verder

Veel vragen tijdens schrijverssessie nieuwe kwaliteitsagenda

De komende maanden werken alle scholen aan een kwaliteitsagenda voor de periode 2024-2027. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst kregen de schrijvers van de agenda’s uitleg over de eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de agenda’s stelt. … Lees verder

Zestien scholen starten met proeftuinen Referentiewaardenmodel

Zestien mbo-scholen zijn op 1 september gestart met een experiment met het Referentiewaardenmodel. Dit model helpt scholen de kwaliteit van het onderwijs door te ontwikkelen. Als het model werkt, kan het toezicht van de Onderwijsinspectie minder intensief worden. De proeftuinen … Lees verder

Kwaliteitsafspraken hebben geleid tot kwaliteitssprong

Het werken met kwaliteitsafspraken in het mbo heeft een positief effect gehad op de kwaliteit van het mbo-onderwijs. Die conclusie trekt de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in een onderzoek naar de werking van de kwaliteitsafspraken. Het onderzoek, uitgevoerd in … Lees verder

Scalda brengt de school naar de praktijk

Samen met bedrijven en instellingen pakt Scalda de enorme arbeidstekorten in Zeeland aan. Met praktijkroutes zijn opleidingen flexibel, hoeven studenten minder te reizen en weet de regio jongeren aan zich te binden. Het Zeeuwse Scalda sluit in de kwaliteitsagenda aan … Lees verder