Doorstroom mbo-studenten naar hbo daalt verder

In het huidige studiejaar is het aantal mbo-studenten dat is doorgestroomd naar het hbo verder gedaald. Ruim 32.000 mbo-gediplomeerden zijn dit jaar begonnen aan een hbo-studie. In 2020 waren dat er nog bijna 39.000. Sinds 2020 daalt het aantal mbo-gediplomeerden … Lees verder

Flinke daling doorstroom van mbo naar hbo

In het huidige schooljaar zijn zo’n 33.000 studenten met een mbo-opleiding begonnen aan een hbo-studie. In vergelijking met vorig jaar is dat een daling van 9 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Vereniging Hogescholen. Dit schooljaar is … Lees verder

Dijkgraaf wil doorstroom naar hbo verbeteren

Om het studiesucces van mbo-gediplomeerden die doorstromen naar het hbo te verbeteren, krijgen scholen meer mogelijkheden om doorlopende leerroutes in te richten. Op die manier moet de uitval van mbo-studenten in het hbo met minstens tien procent dalen. Ongeveer de … Lees verder

Student met Papiaments mbo-diploma kan toch naar het hbo

Een wetswijziging maakt het mogelijk om mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments te volgen. In de Tweede Kamer is onenigheid over de consequenties hiervan. Het Papiaments is de moedertaal van het grootste deel van de bevolking van Bonaire. Op de … Lees verder

‘Geef mbo-scholen grotere rol bij leerwerkloketten’

De leerwerkloketten die in 35 arbeidsmarktregio’s werken en leren met elkaar verbinden hebben te weinig budget om hun opdracht uit te voeren. Bovendien zou het goed zijn als mbo-scholen een grotere rol gaan spelen bij de strategie van de loketten. … Lees verder

Minder financieel risico bij doorstroom naar hbo

Het kabinet wil mbo-studenten die doorstromen naar het hbo meer tijd geven om te ontdekken of dit een goede keuze is. Als de doorstromer binnen een jaar stopt, worden de kosten van aanvullende beurs en OV-kaart kwijtgescholden. Tot op heden … Lees verder

Sterke groei doorstroom mbo’ers naar hbo

Dit studiejaar laat een sterke groei zien van het aantal mbo-gediplomeerden dat doorstroomt naar het hbo. Sinds 2015 is de instroom gegroeid van 29.000 naar bijna 41.000. Ondanks veel zorgelijke verhalen over een haperende doorstroom van mbo naar hbo is … Lees verder