Minder financieel risico bij doorstroom naar hbo

Het kabinet wil mbo-studenten die doorstromen naar het hbo meer tijd geven om te ontdekken of dit een goede keuze is. Als de doorstromer binnen een jaar stopt, worden de kosten van aanvullende beurs en OV-kaart kwijtgescholden. Tot op heden … Lees verder

Sterke groei doorstroom mbo’ers naar hbo

Dit studiejaar laat een sterke groei zien van het aantal mbo-gediplomeerden dat doorstroomt naar het hbo. Sinds 2015 is de instroom gegroeid van 29.000 naar bijna 41.000. Ondanks veel zorgelijke verhalen over een haperende doorstroom van mbo naar hbo is … Lees verder

Doorstroom mbo-hbo gedaald: is dat een probleem?

Het aantal mbo 4-gediplomeerden dat doorstroomt naar het hbo is sinds 2014 gedaald met ongeveer 7 procentpunt. De invoering van het nieuwe leenstelsel heeft hierbij een rol gespeeld, naast factoren als de gunstige arbeidsmarkt. Maar is de lagere doorstroom wel … Lees verder

Zorgen over doorstroom van mbo naar hbo

De doorstroom van het mbo naar het hbo is sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel met vijf procentpunt gedaald. Nader onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre het nieuwe leenstelsel daarbij een rol speelt. De directe doorstroom van het mbo … Lees verder

‘Doorstroomfunctie economische opleidingen moet beter’

Veel jongeren die kiezen voor een economisch-administratieve mbo-opleiding doen dit om later te kunnen doorstromen naar het hbo. Om deze doorstroomfunctie te verbeteren, moeten de economische opleidingen zich verbreden en meer aandacht besteden aan de overstap naar het hbo. Dat … Lees verder

Convenant om doorstroom mbo-hbo verder te verbeteren

Een goede doorstroom tussen mbo en hbo kan de segregatie in de Nederlandse samenleving verminderen. In een convenant hebben de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen afspraken gemaakt om een ‘doorbraak’ te realiseren. In het convenant spreken de beide sectororganisaties … Lees verder

Geen belemmering meer voor doorstroom mbo-hbo

De mogelijkheid voor hbo-scholen om extra eisen te stellen aan mbo-afgestudeerden kan beter worden afgeschaft. Een motie met die strekking diende het CDA in tijdens een debat over toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De motie, ingediend door het Tweede-Kamerlid Harry … Lees verder