Student met Papiaments mbo-diploma kan toch naar het hbo

Een wetswijziging maakt het mogelijk om mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments te volgen. In de Tweede Kamer is onenigheid over de consequenties hiervan.

Het Papiaments is de moedertaal van het grootste deel van de bevolking van Bonaire. Op de niveaus 1 en 2 worden nu al mbo-opleidingen aangeboden in het Papiaments. Maar er is ook behoefte aan Papiamentstalig onderwijs op de niveaus 3 en 4. Een voorbeeld is de opleiding tot zelfstandig kok. Een wetswijziging, indertijd al ingediend door minister Van Engelshoven, maakt het mogelijk dat scholen deze opleidingen ook in het Papiaments aanbieden.

Kritiek

Volgens minister Dijkgraaf is het goed als ook mensen die het Nederlands onvoldoende beheersen een beroepsopleiding kunnen volgen. Een deel van de Kamer is dat met hem eens. Volgens Kauthar Bouchallikh (GroenLinks) is er op Bonaire zeker behoefte aan Papiamentstalig beroepsonderwijs. Een ander deel van de Kamer is echter zeer kritisch. Zohaïr El Yassini (VVD) vindt het cruciaal dat iedereen die een diploma behaalt op niveau 3 of 4 het Nederlands goed beheerst. Hij vreest dat geleidelijk steeds meer opleidingen in het Papiaments worden aangeboden.

Doorstroming

Tijdens het debat in de Tweede Kamer ontstond verwarring over de vraag of studenten met een Papiaments mbo-diploma kunnen doorstromen naar het hbo. Waar minister Dijkgraaf in het debat aanvankelijk aangaf dat dit niet mogelijk is, bleek dit later niet te kloppen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Dijkgraaf dat uit nadere analyse is gebleken dat ook een Papiamentstalige niveau 4-opleiding een toelatingsrecht geeft tot het hbo. De minister betreurt dat hij de Kamer op dit punt niet juist heeft geïnformeerd.

Kleine doelgroep

Dijkgraaf voegt er wel aan toe dat het om een zeer kleine groep studenten gaat. Bovendien zal de student die een mbo-opleiding in het Papiaments heeft gevolgd op het hbo alsnog ervoor moeten zorgen dat hij of zij het Nederlands goed beheerst. Vanwege de verwarring is de stemming over het wetsvoorstel uitgesteld. Woensdag 25 mei vindt nog een nader plenair debat over de kwestie plaats.

Bekijk hier het wetsvoorstel