Minder financieel risico bij doorstroom naar hbo

Het kabinet wil mbo-studenten die doorstromen naar het hbo meer tijd geven om te ontdekken of dit een goede keuze is. Als de doorstromer binnen een jaar stopt, worden de kosten van aanvullende beurs en OV-kaart kwijtgescholden.

Tot op heden bestaat de 1 februari-regeling. Volgens deze regeling hoeven doorstromende mbo-studenten hun aanvullende beurs en de waarde van de treinkaart niet terug te betalen als zij voor 1 februari met de hbo-studie stoppen. Deze regeling lijkt sommige studenten te vroeg te dwingen om een keuze te maken. Studenten kiezen soms het zekere voor het onzekere en stoppen vervroegd met hun studie. Of studenten durven daarom überhaupt niet aan een hbo-opleiding te beginnen.

Meer tijd

Om studenten meer ruimte en tijd te geven, wil het kabinet de 1 februari-regeling verruimen. Mocht de student binnen het eerste jaar besluiten om te stoppen met de opleiding, dan hoeft hij of zij de (eventuele) aanvullende beurs en de waarde van de OV-kaart niet terug te betalen. Een aangegane lening blijft wel staan. Voorwaarde voor de regeling is dat studenten een half jaar lang geen gebruik maken van studiefinanciering; de regeling is niet bedoeld voor ‘switchers’.

Doorstroom

Het achterliggende beleidsdoel is een verhoging van de doorstroom van het mbo naar het hbo. Het kabinet wil voorkomen dat studenten vanwege financiële zorgen afzien van doorstuderen. Drempels voor doorstroom wil het kabinet zo veel mogelijk wegnemen. Over de doorstroom mbo-hbo valt nog wel wat meer te zeggen. In absolute aantallen stijgt deze doorstroom al jaren. Zo is de instroom van mbo-studenten in het hbo gegroeid van 29.000 in 2015 naar bijna 41.000 in 2020. De uitval onder deze instromers is erg hoog. Of de uitval onder doorstromers door de voorgenomen verruiming daadwerkelijk minder wordt is verre van zeker.

Consultatie

Het wetsvoorstel is nu vrijgegeven voor internetconsultatie. Het is de bedoeling dat de wet ingaat per studiejaar 2022-2023. Iedereen kan via deze link reageren op het concept-wetsvoorstel. Dit kan tot 8 september 2021.

Lees ook: Doorstroom mbo-hbo gedaald. Is dat een probleem?