Sterke groei doorstroom mbo’ers naar hbo

Dit studiejaar laat een sterke groei zien van het aantal mbo-gediplomeerden dat doorstroomt naar het hbo. Sinds 2015 is de instroom gegroeid van 29.000 naar bijna 41.000.

Ondanks veel zorgelijke verhalen over een haperende doorstroom van mbo naar hbo is de instroom van mbo-gediplomeerden in het hbo voor het zesde jaar op rij gegroeid. In het huidige studiejaar 2020/2021 is een recordaantal van 40.852 studenten met een mbo-diploma ingestroomd in het hbo. In vergelijking met vorig jaar is dat een groei van maar liefst 11%. In vergelijking met 2015 is er, in absolute getallen, zelfs sprake van een groei van bijna 30%.

Corona

De groei van dit studiejaar past dus in een langlopende trend. De recente groeistuip hangt nauw samen met de coronacrisis. Zoals altijd in een periode van economische teruggang stijgt ook de nu de instroom in het hbo. Daarnaast hebben veel mbo-studenten de kans gekregen om voorwaardelijk toegelaten te worden tot het hbo, in afwachting van een te behalen diploma. De toekomst zal leren welke gevolgen dit heeft voor het studiesucces.

Associate Degree

Ook dit jaar stijgt de instroom in de verkorte hbo-opleiding die tot een ‘Associate Degree’ leidt. Deze niveau 5-opleidingen tellen in het huidige studiejaar 9.500 nieuwe inschrijvingen, een groei van zo’n 20%. In totaal zijn er nu zo’n 18.000 AD-studenten ingeschreven op de hbo-instellingen.

Bekijk de factsheet van de Vereniging Hogescholen

Lees ook: Opnieuw meer mbo-studenten naar hoger beroepsonderwijs