Opnieuw meer mbo-studenten naar hoger beroepsonderwijs

Voor het vijfde jaar op rij is het aantal mbo-studenten dat doorstroomt naar het hbo gestegen. Sinds 2015 is de instroom van mbo-studenten in het hbo gegroeid van een kleine 29.000 naar ruim 35.000.

Dat blijkt uit het nieuwe overzicht van de Vereniging Hogescholen over de instroom van hbo-studenten in het huidige schooljaar (2019-2020). Ondanks de zorgen over een gebrekkige doorstroom van mbo naar hbo blijft de doorstroom in absolute cijfers stijgen. De verklaring hiervoor kan voor een deel gezocht worden in het succes van de associate degree. In 2019 begonnen bijna 8.000 studenten aan een associate degree opleiding. In vergelijking met 2018 is dat een stijging van zo’n 25%. Volgens Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, voorzien de tweejarige opleidingen in een duidelijke behoefte: ‘Voor mbo’ers die willen doorstromen en voor werkenden die een leven lang willen ontwikkelen is dit een perfecte manier om werk en onderwijs te combineren.’

Pabo

Uit de nieuwe hbo-instroomcijfers blijkt dat met name de sectoren onderwijs en gezondheidszorg in de lift zitten. In het huidige collegejaar startten ruim 450 studenten meer in bij de pabo dan het jaar ervoor, een toename van 9,5%. Ook bij verpleegkunde is de toename fors met 8% meer instroom dan in 2018. Maurice Limmen: ‘Geen leraar voor de klas, een tekort aan verpleegkundigen in ziekenhuizen, de krapte op de arbeidsmarkt raakt ons allemaal. Hogescholen voelen zich verantwoordelijk om ook bij te dragen aan een oplossing daarvoor. Ik ben blij dat we dat nu terugzien in de cijfers.’

Lees hier de factsheet van de Vereniging Hogescholen

Lees ook: Doorstroom mbo-hbo groeit verder door