Zorgen over doorstroom van mbo naar hbo

De doorstroom van het mbo naar het hbo is sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel met vijf procentpunt gedaald. Nader onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre het nieuwe leenstelsel daarbij een rol speelt.

De directe doorstroom van het mbo naar het hbo is in de periode 2012-2018 met ruim 5 procentpunt gedaald. Van de studenten die in 2012 een mbo 4-diploma behaalden, stroomde ruim 46% direct door naar het hbo. In 2018 was dat percentage gedaald tot onder de 41%. Dat blijkt uit onderzoek van ResearchNed naar de effecten van de invoering van het nieuwe leenstelsel. Een direct verband met het leenstelsel is niet te leggen, benadrukken de onderzoekers. Andere factoren kunnen ook een rol gespeeld hebben, waarbij met name naar de aantrekkende economie gekeken wordt.

Groenpluk

In de periode 2012-2018 is de arbeidsmarkt voor mbo-gediplomeerden steeds beter geworden. De laatste tijd maakten velen zich zorgen over de ‘groenpluk’: het fenomeen dat werkgevers studenten zelfs nog voordat zij hun mbo-opleiding afronden al een baan aanbieden. In een krappe arbeidsmarkt ligt doorstroom naar een vervolgopleiding minder voor de hand dan in een periode van economische neergang.

Doorstroom

De doorstroom van mbo naar hbo kan op diverse manieren bekeken worden. In de eerste plaats is er de directe doorstroom: studenten die direct na het behalen van het mbo-diploma beginnen aan een hbo-opleiding. Daarnaast is er de indirecte doorstroom: studenten die na een of meerdere tussenjaren aan een hbo-opleiding beginnen. De doorstroom kan ook gemeten worden aan de hand van de instroom in hbo-opleidingen. Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat deze instroom al jaren een stijging vertoont. Stroomden in 2015 29.000 mbo’ers in het hbo in, in 2019 was dat aantal gestegen tot ruim 35.000.

Onderzoek

Om meer duidelijkheid te krijgen over de achtergronden van de doorstroomcijfers laat het kabinet nader onderzoek uitvoeren. In dit onderzoek worden alle relevante aspecten meegenomen, zoals de aantrekkende economie en de verkorting van mbo-opleidingen. Dit onderzoek zal na de zomer gereed zijn.

Bekijk hier de reactie van het kabinet op de evaluatie van het leenstelsel

Lees ook: Opnieuw meer mbo-studenten naar hbo