Veranderaanpak keuzedelen: de voortgang

In december 2019 presenteerde minister Van Engelshoven haar ‘veranderaanpak keuzedelen’. Meer ruimte in de regels moet het werken met keuzedelen voor scholen aantrekkelijker maken. Hoe is de stand van zaken, bijna een half jaar later?

Het werken met keuzedelen, bedoeld om mbo-opleidingen flexibel en responsief te maken, zorgt bij mbo-docenten voor de nodige hoofdbrekens. Zo hikken scholen aan tegen de verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties. Ook worstelen docenten met de examinering. En hoewel er bijna 1.000 keuzedelen zijn, kiezen veel scholen vanwege logistieke redenen voor het aanbieden van een beperkte set keuzedelen.

Veranderaanpak

Om iets aan de knelpunten te doen, presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in december haar ‘veranderaanpak keuzedelen’. Door de regels te versoepelen hoopt Van Engelshoven dat scholen de potentie van de keuzedelen ten volle gaan benutten. Sommige veranderingen, zoals het loslaten van de koppeling tussen kwalificaties en keuzedelen, vragen om een wetswijziging. Bij andere maatregelen, bijvoorbeeld de examinering van keuzedelen, gaat het om de juiste interpretatie van de regelgeving.

MBO Brigade

Op dit moment wordt op het ministerie hard gewerkt aan de implementatie van de veranderaanpak. Daarbij speelt ook de MBO Brigade een rol. Deze brigade, opgericht in 2019 om scholen te helpen bij het vernieuwen van onderwijs, ontvangt veel vragen van scholen over keuzedelen. Tijdens een brigade-broedplaats in januari bespraken zo’n vijftig medewerkers van scholen de diverse knelpunten, in aanwezigheid van minister Van Engelshoven en MBO Raad-voorzitter Frank van Hout. Ook op basis van die bespreking zijn diverse knelpunten aangepakt. Op de website van de MBO Brigade is nu een overzicht te vinden van de tien belangrijkste onderdelen van de veranderaanpak. Het gaat dan bijvoorbeeld over het schrappen van de koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties en om de regels bij examinering van keuzedelen.

Bekijk hier de stand van zaken op de tien belangrijkste punten.

Lees meer over keuzedelen in ons Dossier Keuzedelen