Rijn IJssel biedt studenten echt een keuze

Keuzedelen: veel scholen worstelen ermee. Maar de zorgopleidingen van ROC Rijn IJssel niet, zo bleek tijdens een broedplaats van de MBO Brigade.

De eerste broedplaats van de MBO Brigade van 2020 gaat over een onderwerp waar veel belangstelling voor is: keuzedelen. Naast ongeveer vijftig belangstellingen schuiven deze middag ook Frank van Hout, interim-voorzitter van de MBO Raad, en minister Ingrid van Engelshoven aan. Ze geven aan vooral te komen luisteren. Na korte welkomstwoorden start de bijeenkomst. Mark Meijering en Francien Griffioen, teamleiders bij de zorgopleidingen, nemen de aanwezigen mee in hun aanpak van keuzedelen. Die aanpak heeft als hoofddoel: zoveel mogelijk keuzevrijheid voor de student. In de maand mei volgen alle studenten een periode van vijf weken lang een keuzedeel. In de vijfde week volgt de examinering. De groepen zijn gemengd; leerjaren, niveaus, bol en bbl door elkaar. En de keuze is divers: studenten kunnen kiezen uit zo’n 25 keuzedelen.

Logistieke operatie

Meijering en Griffioen erkennen dat het bieden van zoveel keuzemogelijkheden een logistieke uitdaging is. Meijering: ‘Docenten waren aanvankelijk terughoudend en zelf vonden we het ook spannend. Maar we doen het dit jaar voor de derde keer en het werkt. Studenten zijn blij en de weerstand onder docenten is verdwenen.’ Griffioen voegt toe: ‘Op veel scholen is sprake van een verkapte verplichting bij keuzedelen. Wij willen studenten echt keuzes bieden.’

Koppeling loslaten

Vervolgens bespreekt de groep in deelsessies diverse kansen en knelpunten. Er blijkt veel enthousiasme voor het voornemen van de minister om de verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties los te laten. Veel van de aanwezigen zien kansen: meer keuzevrijheid, meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en meer sectoroverstijgende keuzes. Bij het onderwerp ‘examinering’ komen vooral knelpunten voorbij. De administratieve druk wordt genoemd en het ontbreken van geschikte vormen van examinering. Examens zijn te zwaar of de examinering kost te veel tijd. Nelleke Lafeber van de MBO Raad sluit deze sessie af met tips: ‘Kies voor examinering die aansluit bij het keuzedeel.’ En, ook belangrijk, ‘Als je veel keuzedelen aanbiedt, moet je zorgen voor een lichtere vorm van examinering.’

Er kan meer dan je denkt

In haar brief kondigde de minister meer mogelijkheden aan om keuzedelen te ontwikkelen. De behoefte daaraan blijkt minder groot. De consensus: er zijn voldoende keuzedelen, maar keuzedelen op andere scholen zouden ook te volgen moeten zijn. ‘Dit kan in het hoger onderwijs, dus waarom niet in het mbo?’, vraagt één van de deelnemers. Dan is het alweer tijd voor de afsluiting. Rini Romme van de MBO Raad wijst iedereen op de publicatie Ruimte in Regels: ‘Er kan meer dan je denkt’. Het voorbeeld van Rijn IJssel maakt dat duidelijk: waar een wil is, is een weg. Een ander hoopvol signaal levert de minister in haar slotwoord. Ze geeft aan dat de broedplaats veel stof tot nadenken heeft opgeleverd en veel huiswerk voor haar ambtenaren.

Op 10 februari organiseert de MBO Brigade een broedplaats over een tussenjaar voor mbo-studenten, het zogenaamde M-Jaar. Inschrijven kan hier.