Dossier Keuzedelen

Iedere mbo-opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.


Steeds meer examenmateriaal voor keuzedelen

Bij de examinering van keuzedelen kunnen mbo-scholen steeds vaker gebruik maken van door externen ontwikkeld examenmateriaal. Mede hierdoor is het verantwoord om vanaf komend studiejaar de resultaten die studenten bij de keuzedelen behalen te laten meetellen in de slaag-zakregeling. Dat blijkt uit de derde voortgangs... [lees meer]

Veranderaanpak keuzedelen: de voortgang

In december 2019 presenteerde minister Van Engelshoven haar ‘veranderaanpak keuzedelen’. Meer ruimte in de regels moet het werken met keuzedelen voor scholen aantrekkelijker maken. Hoe is de stand van zaken, bijna een half jaar later? Het werken met keuzedelen, bedoeld om mbo-opleidingen flexibel en responsief te... [lees meer]

Keuzedelen: studenten hebben vaak weinig te kiezen

Studenten zijn in toenemende mate ontevreden over het aanbod van keuzedelen. Het komt op scholen voor dat studenten geen keuze hebben en verplicht keuzedelen moeten volgen. Volgens studentenorganisatie JOB moet hierin verandering komen. De tweejaarlijkse JOB-monitor bevat dit maal kritische opmerkingen over twee bela... [lees meer]

Minister versoepelt regels rond keuzedelen

Minister Van Engelshoven versoepelt de regels rond keuzedelen. De verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties vervalt. Ook krijgen scholen meer mogelijkheden om zelf keuzedelen te ontwikkelen. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief presenteert de minister een ... [lees meer]

Ministerie en SBB blijven in gesprek over keuzedelen

Minister Van Engelshoven werkt aan een agenda om de keuzedelen in het mbo beter te laten functioneren. Nog dit jaar wil het ministerie een nieuwe aanpak presenteren. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister ligt de implementatie van de slaag-zakregeling voor keuzedele... [lees meer]

Minister houdt vast aan regels voor keuzedelen

Minister Ingrid van Engelshoven voelt niets voor een versoepeling van de regelgeving rond keuzedelen. De eisen voor de examinering van keuzedelen blijven voorlopig onverminderd van kracht. Ook het zogenaamde ‘ontkoppelen’ van keuzedelen is volgens de minister nog niet mogelijk. Dat blijkt uit de reactie van minis... [lees meer]

Student moet ‘resultaat’ behalen voor keuzedelen

Keuzedelen tellen niet mee voor het diploma. Maar wie geen resultaat behaalt voor een keuzedeel kan toch zakken voor het diploma. Dat schrijft minister Van Engelshoven in antwoord op Kamervragen. De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van de uitzending van het YouTube-programma BOOS, waarin mbo-studenten geen dip... [lees meer]

Kamervragen over het zakken op keuzedelen

Peter Kwint, lid van de Tweede Kamer namens de SP, heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de uitzending van ‘BOOS’ over keuzedelen. Het Kamerlid wil weten of studenten inderdaad kunnen zakken als zij geen beoordeling krijgen voor hun keuzedeel. In de uitzending beklagen twee studenten van het Koning Willem... [lees meer]

Tim Hofman maakt zich boos over keuzedelen

De verwarrende regelgeving rond de examinering van keuzedelen is het onderwerp van een aflevering van het populaire YouTube-programma BOOS. Kun je zakken op keuzedelen, terwijl ze niet meetellen voor het diploma? Twee studenten van het Koning Willem 1 College (Den Bosch) dreigen hun diploma niet te krijgen, omdat ze ... [lees meer]

SBB wil einde aan keurslijf voor keuzedelen

De aanpak van keuzedelen moet radicaal anders. De regels voor examinering en die voor de totstandkoming van keuzedelen moeten veel eenvoudiger. Tot deze revolutionaire voorstellen komt SBB in een position paper. In het position paper, ondertekend door de beide SBB-voorzitters Ineke Dezentjé en Ton Heerts, benadrukt ... [lees meer]

Praktijk en onderwijs ontwikkelen keuzedeel Sport & Golf

Brancheorganisaties en groene scholen hebben gezamenlijk het keuzedeel 'Onderhoud van sportvelden en golfbanen' ontwikkeld. Ook medewerkers van bedrijven kunnen worden opgeleid tot greenkeeper of terreinmeester. Het keuzedeel Onderhoud van sportvelden en golfbanen (afgekort: Sport & Golf) bestaat uit meerdere onder... [lees meer]

Keuzedelen in het mbo: van keuze naar dwang!

Keuzedelen hebben de plaats ingenomen van de vrije ruimte. Nu scholen de nodige ervaring hebben opgedaan, vindt de BVMBO het tijd te polsen hoe docenten de invoering ervaren. De vereniging wil de komende maanden ervaringen ophalen en vroeg Okko Korvemaker, docent aan het Alfa-college, als eerste in de pen te klimmen.... [lees meer]

Woensdag keuzedelendag?

Een groep docenten en opleidingsmanagers, aangevuld met vertegenwoordigers van SBB en het ministerie van OCW, besprak wat goed gaat met de keuzedelen en wat nog beter kan. ‘Een landelijke keuzedelen-dag, zou dat niet mooi zijn?’ De verplichte examinering van de keuzedelen is weliswaar twee jaar uitgesteld, maar ... [lees meer]

Scholen willen andere spelregels voor examinering keuzedelen

Veel scholen maken zich nog steeds ernstig zorgen over de examinering van keuzedelen. SBB en MBO Raad willen samen onderzoeken of de examenregels voor keuzedelen moeten worden aangepast. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over de implementatie van de slaag-zakregeling van keuzedelen. Deze rapportage, opge... [lees meer]

Keuzedelen: aanbod en gebruik nemen toe

Het aantal keuzedelen dat daadwerkelijk door studenten gevolgd wordt neemt flink toe. Van de meer dan 900 verschillende keuzedelen wordt inmiddels ruim 60% gebruikt. Dat blijkt uit de vierde monitor keuzedelen. De monitor is gebaseerd op cijfers die in april/mei 2018 zijn aangeleverd door vrijwel alle (bekostigde) m... [lees meer]

terug naar vorige pagina

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…