Dossier Keuzedelen

Iedere mbo-opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.


Praktijk en onderwijs ontwikkelen keuzedeel Sport & Golf

Brancheorganisaties en groene scholen hebben gezamenlijk het keuzedeel 'Onderhoud van sportvelden en golfbanen' ontwikkeld. Ook medewerkers van bedrijven kunnen worden opgeleid tot greenkeeper of terreinmeester. Het keuzedeel Onderhoud van sportvelden en golfbanen (afgekort: Sport & Golf) bestaa... [lees meer]

Keuzedelen in het mbo: van keuze naar dwang!

Keuzedelen hebben de plaats ingenomen van de vrije ruimte. Nu scholen de nodige ervaring hebben opgedaan, vindt de BVMBO het tijd te polsen hoe docenten de invoering ervaren. De vereniging wil de komende maanden ervaringen ophalen en vroeg Okko Korvemaker, docent aan het Alfa-college, als eerste i... [lees meer]

Woensdag keuzedelendag?

Een groep docenten en opleidingsmanagers, aangevuld met vertegenwoordigers van SBB en het ministerie van OCW, besprak wat goed gaat met de keuzedelen en wat nog beter kan. ‘Een landelijke keuzedelen-dag, zou dat niet mooi zijn?’ De verplichte examinering van de keuzedelen is weliswaar twee ja... [lees meer]

Scholen willen andere spelregels voor examinering keuzedelen

Veel scholen maken zich nog steeds ernstig zorgen over de examinering van keuzedelen. SBB en MBO Raad willen samen onderzoeken of de examenregels voor keuzedelen moeten worden aangepast. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over de implementatie van de slaag-zakregeling van keuzedelen. D... [lees meer]

Keuzedelen: aanbod en gebruik nemen toe

Het aantal keuzedelen dat daadwerkelijk door studenten gevolgd wordt neemt flink toe. Van de meer dan 900 verschillende keuzedelen wordt inmiddels ruim 60% gebruikt. Dat blijkt uit de vierde monitor keuzedelen. De monitor is gebaseerd op cijfers die in april/mei 2018 zijn aangeleverd door vrijwel... [lees meer]

Gesprek over knelpunten rond keuzedelen

Twee jaar na de invoering van keuzedelen is nog niet iedereen even enthousiast over deze vernieuwing. Op 11 oktober organiseert de beroepsvereniging van mbo-opleiders daarom een gesprek over de knelpunten bij keuzedelen. Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur hebben de keuzedelen ... [lees meer]

‘Doorstroomkeuzedelen’ bij Hanzehogeschool Groningen

Om de doorstroom tussen het mbo en het hbo te verbeteren, biedt de Hanzehogeschool Groningen voortaan ‘doorstroomkeuzedelen’ aan. Door het volgen van zo'n keuzedeel zijn studenten beter voorbereid op hun vervolgstudie aan de hogeschool. Vanaf 8 mei volgt de eerste groep van meer dan honderd m... [lees meer]

SBB wil af van verplichte koppeling keuzedelen

Schaf de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties af. Scholen moeten gebruik kunnen maken van alle beschikbare keuzedelen. Dat advies geeft SBB aan minister Van Engelshoven. Sinds de introductie van het fenomeen keuzedelen zijn bijna 850 van deze extra ‘vakken’ voor het mbo ontw... [lees meer]

Aanbod keuzedelen blijft stevig doorgroeien

Het aanbod aan keuzedelen blijft groeien. Het register keuzedelen omvat inmiddels zo’n 830 ‘vakken’. Ongeveer de helft van deze keuzedelen wordt daadwerkelijk aangeboden en gevolgd. Dat blijkt uit de derde rapportage van de monitor keuzedelen. Aan de monitor doen inmiddels 71 scholen mee. V... [lees meer]

Definitief: twee jaar uitstel examinering keuzedelen

De examens voor de keuzedelen tellen definitief pas vanaf het schooljaar 2020/2021 mee voor het diploma. Een VVD-motie om de examens al vanaf 2018 mee te laten tellen kreeg vandaag geen meerderheid in de Tweede Kamer. Scholen zijn verplicht om bij de keuzedelen examens af te nemen. Tot op heden t... [lees meer]

terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Special Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering

[forminator_poll id="14436"]