Steeds meer examenmateriaal voor keuzedelen

Bij de examinering van keuzedelen kunnen mbo-scholen steeds vaker gebruik maken van door externen ontwikkeld examenmateriaal. Mede hierdoor is het verantwoord om vanaf komend studiejaar de resultaten die studenten bij de keuzedelen behalen te laten meetellen in de slaag-zakregeling.

Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage van SBB en MBO Raad over de implementatie van de slaag-zakregeling van keuzedelen. Deze rapportage, gedateerd op 9 maart 2020 maar pas nu openbaar gemaakt, geeft een beeld van stand van zaken rond de invoering van de keuzedelen. Het beeld is positief. Scholen kunnen voor meer dan 500 keuzedelen exameninstrumenten inkopen. Het gaat hierbij om de frequent aangeboden keuzedelen. Voor keuzedelen die slechts op enkele scholen worden aangeboden, hebben examenleveranciers geen instrumenten ontwikkeld. Scholen kunnen hier zelf examens ontwikkelen, mede op basis van handreikingen en formats die door het Kennispunt Onderwijs en Examinering zijn ontwikkeld. Een totaaloverzicht van de beschikbare examenproducten, alsmede de handreikingen voor het zelf ontwikkelen van examens, zijn te vinden op de website van het Kennispunt.

Verantwoord

Al met al is het verantwoord, zo concludeert de voortgangsrapportage, om vanaf het komend studiejaar (2020/2021) de resultaten bij de keuzedelen te laten meetellen bij de diplomering. Dit zal dan gelden voor de studenten die in dat jaar starten met hun mbo-opleiding, en dus niet voor de studenten die al met hun studie bezig zijn.

Herijking

In de brief die bij de voortgangsrapportage is toegevoegd geven SBB en MBO Raad aan dat er nog gewerkt wordt aan een nieuwe kijk op examinering van keuzedelen. De verwachting is dat scholen meer ruimte krijgen voor een ‘proportionele examinering van keuzedelen’. Op dit moment biedt de wet ook al de nodige ruimte hiervoor. Mede op basis van activiteiten van de MBO Brigade worden de scholen gestimuleerd deze ruimte te benutten.

Lees hier de derde voortgangsrapportage implementatie van de slaag-zakregeling van keuzedelen

Lees ook: Ministerie en SBB blijven in gesprek over keuzedelen