45 regio’s krijgen extra geld voor techniekonderwijs

Om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen krijgen 45 regio’s de komende jaren ruim 230 miljoen euro. De plannen voor beter techniekonderwijs zijn ontwikkeld door vmbo-scholen, in samenwerking met mbo-scholen en bedrijven.

De extra investering in techniekonderwijs is mogelijk door de extra middelen die in het Regeerakkoord zijn afgesproken. Het gaat om een bedrag van maar liefst honderd miljoen euro per jaar. Om voor de middelen in aanmerking te komen hebben scholen op regionale schaal plannen ontwikkeld. Bij de planvorming hebben de vmbo-scholen nauw samengewerkt met mbo-scholen en bedrijven uit de regio.

Ondersteuning

In totaal zijn in de eerste ronde 78 plannen ingediend. Een onafhankelijke commissie, onder voorzitterschap van werkgeversvoorman Michaël van Straalen (voormalig voorzitter van SBB), heeft de plannen beoordeeld. Op dit moment zijn 45 plannen goedgekeurd. De overige plannen zijn volgens minister Slob ‘nog niet voldragen genoeg om ze nu al goed te keuren’. Deze regio’s krijgen tot 1 oktober de tijd om hun plan te verbeteren. Knelpunt is vaak de regionale samenwerking. De regio’s krijgen de komende tijd ondersteuning bij het bijstellen van de plannen.

Enthousiasme

Minister Slob, verantwoordelijk voor het vmbo-onderwijs, is enthousiast over de regionale plannen. ‘Het enthousiasme spat van de pagina’s af’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Slob staat de arbeidsmarkt te springen om goed geschoold technisch personeel: ‘Daarom hebben vmbo-scholen, mbo-scholen en bedrijven samen plannen gemaakt. De ambitie die daar uit spreekt is geweldig.’

Versnelde mbo-opleiding

De inhoud van de plannen verschilt sterk per regio. In de ene regio wordt een nieuw technieklokaal ingericht, in een andere regio krijgen vmbo-leerlingen praktijklessen bij bedrijven. In de Achterhoek worden de onderwijsprogramma’s van de bovenbouw van het vmbo afgestemd met het mbo. In vijf jaar tijd kunnen leerlingen zo hun mbo-diploma (niveau 2) behalen. De versnelde mbo-opleidingen bestaan onder andere voor autotechnicus, metaalbewerker, plaatwerker, constructiewerker en medewerker agrarisch loonwerk. In Noordoost-Brabant gaan vmbo-leerlingen praktijklessen volgen bij bedrijven. De deelnemende bedrijven zorgen op hun beurt voor stages en gastlessen. Bij alle plannen dragen bedrijven 10% van de financiering bij.

Bekijk een kaart met regionale samenwerkingsverbanden