Aanbod keuzedelen blijft stevig doorgroeien

Het aanbod aan keuzedelen blijft groeien. Het register keuzedelen omvat inmiddels zo’n 830 ‘vakken’. Ongeveer de helft van deze keuzedelen wordt daadwerkelijk aangeboden en gevolgd.

Dat blijkt uit de derde rapportage van de monitor keuzedelen. Aan de monitor doen inmiddels 71 scholen mee. Van de ruim 800 keuzedelen wordt zo’n 80% door de mbo-scholen aangeboden. Van dit aanbod wordt zo’n 60% door studenten gekozen. Dat betekent dat van de 800 keuzedelen ongeveer de helft daadwerkelijk wordt verzorgd. De helft van de keuzedelen ligt dus nog ‘op de plank’. Het ongebruikte aantal keuzedelen neemt wel af: bij de vorige meting was nog twee derde van de keuzedelen ongebruikt.

Generieke keuzedelen
Nog steeds zijn met name generieke keuzedelen populair. Het gaat dan om vakken die zich richten op onderwerpen als ‘ondernemend gedrag’, ‘doorstroming naar hbo’ en ‘moderne vreemde talen’. In veel opleidingen wordt er feitelijk nog niet zoveel gekozen; veel studenten kiezen daar hetzelfde keuzedeel.

Examens
Inmiddels zijn ook steeds meer data beschikbaar over examens. Ongeveer 15% van de examens wordt onvoldoende gemaakt. Op dit moment heeft dit nog geen consequenties voor het al dan niet behalen van een diploma. Pas over enkele jaren gaan de keuzedelen meetellen voor het diploma.

De gegevens komen uit de derde rapportage van de monitor keuzedelen en zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 oktober 2017. Later dit jaar volgt nog de vierde en laatste rapportage.

Lees ook: Veel keuzedelen liggen nog op de plank