Aanpak stagediscriminatie: werkgevers trappen op de rem

Het stagepact tussen ministerie, scholen en leerbedrijven gaat minder ver dan minister Dijkgraaf had gewild. De inzet van ‘stagematching’ om discriminatie tegen te gaan is voorlopig vrijwillig.

Dat blijkt uit het stagepact dat gisteren feestelijk ondertekend werd door vertegenwoordigers van scholen, leerbedrijven, docenten en studenten. Het pact bevat afspraken over de begeleiding van studenten, de stagevergoeding en de aanpak van discriminatie. Op het punt van stagediscriminatie wordt ‘stagematching’ als kansrijk omschreven. Bij dit model plaatsen scholen studenten rechtstreeks bij leerbedrijven, zonder sollicitatie of ‘klikgesprek’. Op die manier is discriminatie van studenten niet meer mogelijk.

Kopgroep

Bij de presentatie van zijn inzet voor de werkagenda mbo in november zette minister Dijkgraaf hoog in. Wat hem betreft zouden alle scholen het systeem van stagematching vanaf 2023 inzetten bij de eerstejaars stages. Dit idee bleek echter van diverse zijden op bezwaren te stuiten. Met name het mkb trapte tijdens de besprekingen over het pact op de rem. Volgens Jacco Vonhof van MKB Nederland moet stagediscriminatie bestreden worden, maar moet het voor de werkgever wel werkbaar blijven. Een werkwijze waarbij de werkgever niets meer te zeggen heeft over de stagiair gaat voor hem te ver. In het stagepact is daarom afgesproken dat een kopgroep van werkgevers en opleidingsteams aan de slag gaat met stagematching.

Realitycheck

Terugblikkend op het proces sprak minister Dijkgraaf over een ‘realitycheck’. Naast werkgevers bleken ook scholen en studenten bezwaren te hebben tegen rechtstreekse plaatsing van stagiaires. Volgens de MBO Raad is het niet voor alle opleidingen mogelijk om met stagematching te werken. En studenten bleken grote waarde te hechten aan de mogelijkheid zelf een stageplaats te zoeken en ervaring op te doen met solliciteren. In het stagepact is vanwege al deze bezwaren afgesproken dat scholen en leerbedrijven stagematching vrijwillig kunnen gaan toepassen. Minister Dijkgraaf spreekt van een ‘groeimodel’. Een evaluatie in 2025 moet aantonen of stagematching daadwerkelijk helpt discriminatie tegen te gaan.

Vergoeding

Ook op het punt van de stagevergoeding gaat het pact minder ver dan het ministerie aanvankelijk wilde. In het pact is afgesproken dat studenten in ieder geval een onkostenvergoeding krijgen, bijvoorbeeld voor de reiskosten die zij maken om de stageplek te bereiken. Over een recht op stagevergoeding wilden de werkgevers geen afspraken maken. Jacco Vonhof benadrukte bij de presentatie van het pact dat er voor de werkgever altijd een verband moet zijn tussen productiviteit en beloning. Zeker bij stages van eerstejaars studenten is een beloning niet altijd vanzelfsprekend. Volgens Vonhof is het beter als sectoren bij cao-onderhandelingen hier afspraken over maken.

Lees hier het stagepact MBO 2023-2027

Lees ook: Dijkgraaf wil stagediscriminatie ‘keihard’ aanpakken