Aantal bbl-studenten stijgt door naar ruim 120.000

Dit studiejaar kent het mbo meer dan 120.000 bbl-studenten. Dat is bijna 14% meer dan vorig jaar.

De groeiende krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat steeds meer mbo-studenten kiezen voor een opleiding via de bbl-route. Uit cijfers van DUO blijkt dat het aantal bbl-studenten dit schooljaar is toegenomen tot ruim 120.000. Vorig schooljaar (2017-2018) ging het om ongeveer 108.000 studenten.

Economische conjunctuur

De ontwikkeling van het aantal leerbanen hangt nauw samen met de economische conjunctuur. Op het dieptepunt van de crisis was het aantal leerbanen gedaald tot onder de 100.000. Voor de crisis (2009) waren er overigens meer dan 165.000 bbl-studenten.

Zorg en techniek

De groei van het aantal leerbanen doet zich vooral voor in de zorg en de techniek. De sector zorg en welzijn kent dit studiejaar zo’n 34.500 bbl-studenten. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van 27%. Vooral de opleidingen voor ‘verzorgende IG’ en verpleegkundige zijn populair. In de sector Techniek volgen ook zo’n 34.500 studenten een bbl-opleiding. Dat is 13% meer dan vorig jaar. Hier zijn met name de opleidingen tot monteur elektrotechnische installaties en timmerman populair.

Voordelen

Volgens Hannie Vlug van SBB heeft de combinatie van werken en leren voor beide partijen voordelen: ‘De student werkt vaak vier dagen in de week bij een leerbedrijf en gaat één dag in de week naar school. Hij of zij kan zo, verzekerd van een inkomen, een mbo-diploma halen. Voor werkgevers is een bbl-student met de juiste begeleiding al snel een waardevolle kracht. Het overgrote deel van de bbl-studenten blijft na diplomering zelfs bij het leerbedrijf in dienst.’