Aanvraagprocedure voor derde leerweg vereenvoudigd

Scholen die delen van opleidingen in de derde leerweg willen aanbieden kunnen hiervoor eenvoudiger een licentie krijgen. Als de school ook bol- of bbl-opleidingen aanbiedt in hetzelfde domein, vindt bij de aanvraag voor diploma-erkenning slechts een marginale toetsing plaats.

In het kader van leven lang ontwikkelen is het voor veel scholen aantrekkelijk delen van opleidingen in de derde leerweg aan te bieden. Om dit te doen moet de school een diploma-erkenning aanvragen bij DUO. Tot op heden was dit een bewerkelijke procedure, ook voor scholen die al bekostigde opleidingen (bol of bbl) in hetzelfde domein aanbieden. De MBO Brigade, opgericht om overbodige regelgeving op te ruimen, kreeg over dit probleem veel vragen. Een en ander heeft nu geleid tot een nieuwe aanvraagprocedure. De kern hiervan is dat de aanvraag marginaal getoetst wordt als het om een opleidingsdomein gaat waarvoor de instelling al bol- of bbl-opleidingen aanbiedt.

Volledige toetsing

Voor veel scholen betekent dit dat de aanvraagprocedure voor een diploma-erkenning sneller kan plaatsvinden. Een volledige toetsing vindt nog wel plaats bij nieuwe aanbieders en bij bestaande aanbieders die de afgelopen drie jaar vanwege gebrek aan kwaliteit een waarschuwing hebben gehad van de minister.

Bekijk hier de nieuwe beleidsregel die het ministerie hanteert bij de aanvraagprocedure voor diploma-erkenning bij niet-bekostigde beroepsopleidingen

Lees ook een handreiking over de derde leerweg en leven lang ontwikkelen