Aanvragen voor subsidie praktijkleren weer mogelijk

Werkgevers kunnen sinds deze week weer een subsidie aanvragen voor de begeleidingskosten die zij hebben gemaakt voor een bbl-student. De maximale subsidie is 2.700 euro per leerbaan.

De Subsidieregeling praktijkleren staat regelmatig ter discussie, maar is onlangs weer verlengd. In ieder geval de komende vier jaar (tot en met het studiejaar 2027-2028) hebben werkgevers met een bbl-student recht op een tegemoetkoming in de begeleidingskosten. De maximale subsidie is 2.700 euro per leerbaan. Als er meer aanvragen zijn dan verwacht, daalt de subsidie per student. In de praktijk is de subsidie soms bijvoorbeeld 2.500 euro. Werkgevers pleiten al langer voor een ‘open einde’ regeling. In dat geval weten werkgevers dat ze 2.700 euro krijgen.

Herverdelen

Op het ministerie van Onderwijs circuleren ook voorstellen om de subsidieregeling te gaan gebruiken om de opleidingskeuze van studenten te beïnvloeden. Op dit moment gaat een kwart van het budget naar opleidingen zonder goed arbeidsmarktperspectief. In dit soort voorstellen wordt de subsidie alleen beschikbaar gesteld voor praktijkleerplaatsen die opleiden tot banen in sectoren met een goed arbeidsmarktperspectief, zoals zorg en techniek. Het herverdelen van de subsidie zal een van de opties zijn die het ministerie onderzoekt als het gaat om het sturen van opleidingskeuzes.

Aanvragen

Werkgevers kunnen de subsidieaanvraag indienen tot dinsdag 17 september 2024. Het is logisch om de aanvraag aan het eind van het studiejaar in te dienen. Dan is pas duidelijk in welke weken de werkgever daadwerkelijk een student heeft begeleid. Sinds het huidige studiejaar moet de bbl-student zijn ingeschreven bij DUO in het Register Onderwijs Deelnemers. De school is verantwoordelijk voor deze inschrijving. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) raadt werkgevers aan op tijd te beginnen met de aanvraag.

Lees hier meer over de subsidieregeling

Lees ook: Extra geld voor subsidieregeling praktijkleren