Acht kleine opleidingen bedreigd in voortbestaan

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap krijgt veel meldingen van bedreigde opleidingen. Om het specialistisch vakmanschap te behouden voor Nederland krijgen acht opleidingen speciale ondersteuning.

Er bestaan al langer zorgen over de kleine, unieke opleidingen die onmisbaar zijn in Nederland maar vaak erg weinig studenten hebben. Om deze opleidingen te beschermen is zes jaar geleden het meldpunt SOS Vakmanschap ingericht. Sinds 2016 is dit meldpunt onderdeel geworden van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap wil in beeld hebben welke opleidingen bedreigd zijn. Waar nodig wil het meldpunt opleidingen ondersteunen, zodat het vakmanschap en de opleiding voor Nederland behouden blijven.

Keuzedelen
Alle aandacht voor de kleine, unieke opleidingen heeft de laatste jaren zeker tot resultaten geleid. Zo is de bekostigingsfactor (het geld dat een opleiding per student krijgt) voor dit soort opleidingen omhoog gegaan. Desondanks hebben nog steeds veel kleine opleidingen het moeilijk. Dat heeft ook te maken met nieuwe eisen die het ministerie aan opleidingen stelt, zoals de ontwikkeling van keuzedelen. Juist in kleine sectoren is het vaak moeilijk om met het bedrijfsleven tot goede afspraken te komen. Sectoren als de zorg of de bouw hebben het op dat punt veel makkelijker, omdat zij beschikken over grootschalige professionele organisaties.

Meldingen
Het Meld- en expertisepunt krijgt de laatste jaren steeds meer meldingen. Inmiddels zijn bijna negentig kwetsbare opleidingen in beeld. Het grootste deel van deze opleidingen is nog niet echt bedreigd. De bedreigde status geldt op dit moment voor acht opleidingen. Het gaat om de opleidingen voor Collectiebeheerder, Creatief Vakman, Isolatiemonteur, Landmeter/Surveyor, Lijstenmaker, Groen erfgoed hovenier, Natuursteenbewerker en Pianotechnicus. Het meldpunt ondersteunt deze opleidingen bij het ontwikkelen van ‘een duurzaam opleidingsarrangement’.

Economisch belang
Van alle 514 mbo-opleidingen valt ongeveer 37% onder de kleinschalige beroepsopleidingen. Er zijn 110 unieke opleidingen die slechts door één school verzorgd worden. Het grootste deel van deze opleidingen heeft minder dan vijftig studenten (alle leerjaren bij elkaar opgeteld). In totaal werken in Nederland ongeveer 80.000 mensen in deze kleine beroepen. Het gaat slechts om ongeveer 1% van alle werkenden, maar het economisch belang van het specialistisch vakmanschap wordt veel groter geacht. Dat is ook de reden waarom de overheid zich zo’n zorgen maakt over de kleine unieke beroepsopleidingen.

Lees hier het Jaarbericht 2017 van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap

Lees ook: Extra bescherming kleine unieke opleidingen