Achterbannen stemmen in met nieuwe cao mbo

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en de FvOv hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat werkgevers en werknemersorganisaties op 6 juni overeenkwamen. Daarmee is de nieuwe cao voor het mbo een feit.

Afgesproken is dat de salarissen in het mbo met ingang van 1 juni 2024 structureel worden verhoogd met 2,95 procent. Daarnaast zijn er twee eenmalige uitkeringen overeengekomen. Iedere werknemer die op 1 juni 2024 in dienst is, ontvangt een eenmalige uitkering van 750 euro bruto. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 oktober 2024 in dienst is, een eenmalige uitkering van 550 euro bruto. Voor parttimers gelden deze bedragen naar rato.

Regionale bijeenkomsten

Met de nieuwe cao hopen de sociale partners recht te doen aan de waardering die medewerkers in het mbo verdienen. De cao biedt ook tijd om gesprekken over toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden te houden, zoals afgesproken in de cao mbo 2023-2024. Om het werkplezier van medewerkers te vergroten en de cao nog beter te laten aansluiten op alle ontwikkelingen in het mbo organiseren de MBO Raad en de vakbonden in het najaar samen regionale bijeenkomsten. Aanwezigen kunnen daar onder meer spreken over ontwikkelingen in de sector en over alles wat met arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden te maken heeft. 

De nieuwe cao mbo treedt met terugwerkende kracht per 1 juni 2024 in werking en heeft een looptijd tot en met 31 december 2024.

Lees hier de afspraken over de nieuwe cao

Lees ook: Nieuwe cao: loonsverhoging van bijna drie procent