Adnan Tekin: ‘Het mbo leidt niet alleen op voor een beroep’

In de tweede aflevering van de podcast Adnans mbo, blikt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, vooruit op het komende Kamerdebat over het mbo. Op 9 november bespreken de Kamerleden maar liefst 15 mbo-gerelateerde onderwerpen. Eén ding hoopt hij in ieder geval niet te horen: ‘Ik ben klaar met het beeld dat het mbo alleen opleidt voor een beroep’.

De positieve aandacht voor het mbo neemt toe. En het blijft niet alleen bij mooie woorden. De minister kwam met een lange brief over zijn Werkagenda mbo, waarin hij veel geld vrijmaakt voor het mbo. In de media wordt de onmisbare rol van vakkrachten op mbo-niveau steeds vaker benoemd. Misschien wel een beetje te vaak, stelt Adnan Tekin in de podcast. ‘Ik ben klaar met het beeld dat het mbo alleen opleidt voor een beroep. Het mbo heeft een drievoudige opdracht: we leiden vakmensen op, we zorgen voor doorstroming naar het hbo en we hebben een rol bij burgerschap. Ik vind ze alle drie belangrijk, dus zeker ook het burgerschapsonderwijs. De samenleving wordt ingewikkelder en we hebben een taak om jongeren daarop voor te bereiden. Ik wil dat het unieke karakter van het mbo in stand blijft.’

Basisvaardigheden

Een van de voorbeelden van dat unieke karakter is de rol die de beroepscontext in het mbo-onderwijs speelt. Tekin wil die rol behouden. ‘De huidige discussie over basisvaardigheden (rekenen, taal en burgerschap) raakt hier ook aan. Docenten in het mbo hoeven geen specifieke bevoegdheid te hebben om die vakken te kunnen geven, ze moeten wel bekwaam zijn. Sommige mensen willen daaraan tornen, wij zeggen: de beroepscontext is zo belangrijk, laat ons de ruimte om ook die basisvaardigheden te blijven invullen op een manier die bij het mbo en binnen de beroepscontext past. Een apothekersassistent gaat op een specifieke manier om met rekenen, wij vinden dat die beroepscontext leidend moet zijn, ook bij het onderwijs in basisvaardigheden.’

Welzijn

Tekin spreekt, mede naar aanleiding van het grote aantal scholen dat hij de afgelopen weken bezocht, ook over het welzijn van studenten. ‘Het aantal studenten dat uitvalt is groter dan we willen. Het vermoeden bestaat dat die uitval ook komt doordat studenten door corona minder lekker in hun vel zitten. Veel scholen maken zich hierover zorgen en zijn ermee bezig. Ze hebben bijvoorbeeld extra zorgcoördinatoren aangesteld om studenten begeleiding te geven, dat is goed en nodig. Toen ik jong was heb ik een vriend verloren waarmee het niet goed ging, zonder dat ik dat wist. Dit onderwerp gaat me dus ook persoonlijk enorm aan het hart. Ik roep studenten op om zich te laten horen als ze hulp nodig hebben: zoek de zorgcoördinator op of ga praten met een docent waarmee je een goede band hebt; je bent niet de enige en staat niet alleen!’

Beluister hier de tweede aflevering van de podcast Adnans mbo. Ook de eerste podcast is uiteraard nog steeds terug te luisteren.