Adnan Tekin voor tweede termijn benoemd als voorzitter MBO Raad

Adnan Tekin blijft ook na 2024 voorzitter van de MBO Raad. De brancheorganisatie kiest hiermee voor continuïteit en stabiliteit.

Tekin startte in juli 2020 als voorzitter van de MBO Raad. Hij viel met zijn neus in de boter: door de coronapandemie waren veel mbo-scholen grotendeels gesloten. Tekin mocht direct in overleg met het ministerie over de coronamaatregelen. Hij zette zich in om de mbo-scholen voor studenten en medewerkers zoveel mogelijk toegankelijk te houden. Mentaal welzijn van studenten en medewerkers is voor hem sindsdien een speerpunt.

Stabiliteit

Met de bekendmaking van de herbenoeming van Tekin kiest de MBO Raad naar eigen zeggen expliciet voor continuïteit en stabiliteit. Tekins eerste termijn zou pas in juli 2024 aflopen. Met deze herbenoeming kan Tekin tot juli 2028 voorzitter blijven.

Stagediscriminatie

In een interview met MBO-today in juli 2020 noemde Tekin als speerpunt onder andere het aanpakken van stagediscriminatie: ‘Waar ik me zeker mee wil bezighouden is het onderwerp stagediscriminatie. Wij kunnen als mbo-scholen het beste onderwijs geven, maar elke student moet op de arbeidsmarkt en in de samenleving wel een eerlijke kans krijgen om mee te doen. Er gebeurt al veel, maar ik ben er echt van overtuigd dat er meer kan. Samen met het bedrijfsleven wil ik kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.’ Drie jaar later kan zeker gesteld worden dat dit gelukt is: met het Stagepact hebben scholen en werkgevers duidelijke afspraken gemaakt over het tegengaan van discriminatie.

Leven Lang Ontwikkelen

Het tweede speerpunt dat Tekin bij zijn aantreden benoemde, een grotere rol van de mbo-scholen bij het opleiden van volwassenen, is nog minder goed van de grond gekomen. De MBO Raad heeft grote ambities rond leerrechten voor alle Nederlanders. Maar het kabinet is de afgelopen jaren niet verder gekomen dan het fiasco met het STAP-budget. Wat dat betreft is er nog een mooie klus voor Tekin.

Ambities

Volgens een bericht van de MBO Raad wil Tekin de komende jaren de verbinding met werkgevers, overheden en studentenorganisaties verdiepen. Hij ziet mogelijkheden de maatschappelijke rol van het mbo verder te vergroten. Bijvoorbeeld bij het oplossen van personeelstekorten in vitale sectoren of de re-integratie van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ook het mbo zelf verdient wat hem betreft alle ruimte voor ontwikkeling: als belangrijke opleider van jong talent tot burgers en beroepsbeoefenaars en volwassenen die willen bijleren of omscholen.

Lees ook: Adnan Tekin: ‘Coronacrisis biedt ook kansen voor het mbo’