Advies ministers: mbo na meivakantie geheel open

De mbo-scholen moeten na de meivakantie weer volledig open. Daarvoor zouden drie ministers in het kabinet pleiten, zo schrijft de Volkskrant.

Volgens de Volkskrant pleiten de ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Van ’t Wout (Economische Zaken) ervoor om de beperkingen voor de middelbare scholen en de mbo-scholen na de meivakantie geheel los te laten. Ook zou op deze scholen de 1,5 meter-norm dan niet meer moeten gelden. De drie ministers pleiten hiervoor omdat de onderwijsprestaties van een hele generatie jongeren anders te veel onder de coronamaatregelen zou lijden.

Trojka

De Volkskrant baseert zich op de ‘Maatregelenbrief’ die minister Hugo de Jonge gisteren uitbracht. In de brief wordt uitgebreid ingegaan op de versoepelingen die vanaf 28 april gaan gelden. Het gaat dan onder andere om het gedeeltelijk openstellen van het hoger onderwijs. In de brief wordt daarnaast ingegaan op het advies van het Outbreak Managament Team (OMT) en op maatschappelijke reflecties. Bij die reflecties gaat het niet alleen om die van het Sociaal en Cultureel Planbureau, maar ook om die van de ‘Trojka’. Daarmee wordt bedoeld de mening van drie ministeries: Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken.

Kansenongelijkheid

Volgens de brief dringt de Trojka aan op snelle versoepelingen en het zo spoedig mogelijk volledig openen van het onderwijs: ‘Het gaat niet alleen om het bieden van ruimte aan het hoger onderwijs, maar ook om meer fysiek onderwijs in het voortgezet onderwijs en het mbo. Afstandsonderwijs heeft een negatieve impact op onderwijsprestaties en kansengelijkheid. Doordat minder menselijk kapitaal wordt opgebouwd gaat dit gepaard met negatieve permanente effecten voor de economie. Volledig fysiek onderwijs in het voortgezet onderwijs vergt dat de 1,5-meter-norm daar ten minste direct na de meivakantie op een verantwoorde wijze wordt losgelaten.’

Grote aanpassing

Volgens het OMT is het voorlopig nog niet verstandig de basisregel van 1,5 m afstand tussen studenten onderling los te laten. Zo’n versoepeling is volgens het OMT pas aan de orde als de epidemie verder is teruggedrongen. De MBO Raad laat weten dat het loslaten van de 1,5 meter maatregel tot een grote aanpassing van de roosters leidt. Voor dit studiejaar is dat volgens de MBO Raad niet goed meer te realiseren.