Adviezen over examinering in de beroepspraktijk

Voor vragen over examinering kunnen scholen al langer aankloppen bij het Servicepunt Examinering. Nu heeft het Servicepunt ook workshops en presentaties opgezet rondom de thema’s waarover veel vragen gesteld worden.

Examinering in het mbo blijft vragen oproepen. De zojuist verschenen MBO•krant bevat een uitgebreid interview met Marleen van de Wiel en Annet Feijen van het Servicepunt. ‘Het is voor veel scholen niet precies duidelijk wat moet en wat mag bij examinering in de beroepspraktijk’, vertelt Feijen. ‘In het Toezichtskader BVE 2012 staat dat “onderdelen van het examen in de reële beroepspraktijk moeten plaats vinden”. Je mag dus zelf bepalen hoeveel van je examen je in de beroepspraktijk wilt afnemen. Daarbij is het wel belangrijk te weten wat de mogelijkheden zijn.’

Presentaties en workshops

Inzicht in die mogelijkheden krijg je tijdens de presentaties en workshops die het Servicepunt geeft. Doel van de presentaties is om verschillende doelgroepen binnen een school met elkaar in gesprek te brengen. Een presentatie kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een teamdag of een overleg van de examencommissie. Ook kan zo’n presentatie helpen bij het maken van keuzes voor het onderwijs- en examenproces.

In de workshops doe je inspiratie op en krijg je tal van handreikingen, bijvoorbeeld hoe je meer grip krijgt op het controleren en borgen van de kwaliteit van het plannen en uitvoeren van de examenprocessen. Er zijn workshops voor iedereen met een taak bij examinering.

Op de website van het Servicepunt staat een overzicht van de presentaties en van de workshops. Je vindt hier ook informatie over hoe je je kunt inschrijven.

Foto: HMC – Claudia Otten