Alle leraren straks automatisch in lerarenregister

De vraag of wel genoeg leraren zich registreren in het lerarenregister is straks niet meer relevant. Als de wet doorgaat worden alle leraren straks automatisch ingeschreven.

Dat blijkt uit een voorgenomen besluit over de gegevenslevering voor het lerarenregister. Het is de bedoeling dat schoolbesturen de taak krijgen de basisgegevens van alle leraren aan te leveren ten behoeve van het lerarenregister. Deze leraren komen dan allemaal automatisch in het register of, bij nog niet bevoegde leraren, in het registervoorportaal. Een handeling van de leraar is voor deze registratie niet nodig. Schoolbesturen doen dit op basis van de hen bekende gegevens over de leraren die in dienst zijn.

Herregistratie
Volgens het voorgenomen besluit, dat nu ter internetconsultatie voorligt, is voor deze werkwijze gekozen om leraren te ontlasten. Een actieve handeling van de geregistreerde leraar is pas nodig bij herregistratie . Dat is vermoedelijk voor het eerst pas aan de orde per 1 januari 2022. Dan zullen leraren in het register moeten hebben opgenomen wat zij aan bijscholing en bekwaamheidsonderhoud hebben gedaan.

Zorgen
Er waren de laatste tijd de nodige zorgen over het tempo waarin leraren zich registreren. Bij de laatste telling ging het om ongeveer 55.000 leraren, nog geen 20% van het totaal. In het Nationaal Onderwijsakkoord was als doel gesteld dat in 2015 40% van de leraren geregistreerd zou zijn. Als de wet doorgaat, zal dit dus automatisch 100% worden.

Reageren op het voorgenomen besluit kan nog tot 24 augustus via deze internetconsultatie