Alleenrecht voor kleine opleidingen nu mogelijk

Scholen die kleine, bedreigde opleidingen aanbieden hebben sinds kort de mogelijkheid om een tijdelijk alleenrecht voor zo’n opleiding aan te vragen. Een verzoek daartoe kan worden ingediend bij de Commissie Macrodoelmatigheid.

Nederland kent een groot aantal kleinschalige beroepsopleidingen, die – ondanks hun kleinschaligheid – van groot belang zijn voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd staat het aanbod van deze kleine opleidingen voortdurend onder druk omdat er vaak maar weinig studenten zijn. Sommige van deze opleidingen dreigen zelfs te verdwijnen.

Alleenrecht
Om deze kleine opleidingen te beschermen bestaat sinds kort de mogelijkheid om als school een tijdelijk ‘alleenrecht’ voor het aanbieden van een opleiding aan te vragen. Andere scholen mogen deze opleiding dan minstens vijf jaar niet aanbieden. Dit maakt het aantrekkelijk voor de instelling om in de opleiding te investeren. Er is dan immers geen concurrentie meer van een andere school die dezelfde opleiding aanbiedt. De minister kan aanvullend ook nog een hogere prijsfactor aan een opleiding toekennen.

Aanvraag
Scholen die in aanmerkingen willen komen voor zo’n tijdelijk alleenrecht, kunnen een aanvraag indienen bij de Commissie Macrodoelmatigheid. Het alleenrecht wordt niet zomaar toegekend, er moet aan flink wat voorwaarden voldaan worden. Uiteindelijk beslist de minister op basis van advies van de commissie.

Lees meer over het aanvragen van een alleenrecht op de website van de Commissie Macrodoelmatigheid.

Lees ook: Extra bescherming voor kleine, unieke opleidingen