Amsterdam investeert in MBO-onderwijs

De gemeente Amsterdam heeft een eigen mbo-agenda gelanceerd. Met deze aanpak wil Amsterdam de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren.

Volgens de Amsterdamse wethouder Jan Paternotte is goed mbo-onderwijs de ruggengraat van de Amsterdamse economie: ‘We hebben het hier over meer dan 33.000 studenten, allemaal toekomstige vakmensen. Dan moeten ze wel een stage hebben kunnen lopen en aan de slag kunnen na het halen van hun diploma. Met deze mbo-agenda kunnen Amsterdamse scholen jongeren goed voorbereiden op hun toekomst.’

Inspraak
Nieuw aan deze aanpak is dat studenten, docenten en bedrijven inspraak hebben op de onderwijsverbetering. De Agenda is met de scholen, docenten, studenten en het bedrijfsleven opgesteld. De gemeente Amsterdam investeert ruim 19 miljoen euro in de uitvoering van de mbo-agenda. Onderdeel hiervan zijn de leraren- en teambeurzen voor docenten. Ook komt er extra aandacht voor begeleiding naar werk en stage en komen er meer stageplekken door intensieve samenwerking met het Amsterdamse bedrijfsleven. Belangrijk is ook de speciale aandacht voor kwetsbare jongeren. Paternotte: ‘Jongeren die dreigen uit te vallen moeten we er weer bij trekken. Dat betekent tijd en energie steken in aandacht: desnoods thuis op de stoep gaan staan en aanbellen. Voor persoonlijke aandacht biedt deze agenda weer ruimte’.

Lerarenbeurs
Eerder investeerde Amsterdam ook al in een lerarenbeurs.