Amsterdam investeert veertig miljoen euro in mbo

De gemeente Amsterdam investeert de komende jaren zo’n veertig miljoen euro in versterking van het middelbaar beroepsonderwijs. Extra inzet gaat onder andere naar studenten op niveau 1 en 2.

Dat blijkt uit de Amsterdam MBO-agenda voor de periode 2023-2027. Sinds 2015 werkt de gemeente al met een eigen mbo-agenda. Scholen als het ROC van Amsterdam, ROC TOP en het Hout- en Meubileringscollege kunnen subsidie aanvragen voor projecten die aansluiten bij de ambities van het hoofdstedelijke gemeentebestuur.

Tekorten

Hoewel er in Amsterdam een groot tekort is aan vakmensen kiezen jongeren nog te weinig voor een vakopleiding. In de nieuwe MBO-agenda zet de gemeente daarom sterk in op samenwerking met werkgevers. Volgens wethouder Sofyan Mbarki is er veel winst te behalen door deze samenwerking: ‘Het bedrijfsleven is bereid om te investeren in deze mensen en dat kunnen we bij uitstek doen via het mbo.’

Gelijke kansen

Ook het thema gelijke kansen is sterk aanwezig in de agenda. Het gaat dan niet alleen om de gelijkwaardigheid van het mbo ten opzichte van het hoger onderwijs, maar ook om de positie van studenten die een opleiding volgen op niveau 1 of 2. De gemeente Amsterdam wil ‘ongelijk investeren om gelijke kansen te bevorderen’. Concreet krijgen subsidieaanvragen die zich richten op projecten voor opleidingen op niveau 1 en 2 voorrang. Op die manier wil de gemeente jongeren van deze opleidingen meer perspectief bieden.

Vaktopper

Op initiatief van gemeenteraadslid Erik Schmit (D66) gaat Amsterdam de verkiezing van de ‘Vaktopper van het jaar’ organiseren. Schmit wil op die manier de waardering voor vakmensen benadrukken: ‘Het is belangrijk om onze waardering voor mbo-studenten en vakmensen uit te spreken. De verkiezing maakt van onze beste vakmensen de rolmodellen voor de toekomst.’ Schmit hoopt dat hierdoor meer jongeren gaan kiezen voor een mbo-opleiding: ‘Jongeren moeten zich vrij en aangemoedigd voelen om te kiezen voor een mbo-opleiding, om daarna als vakvrouw of -man aan de slag te gaan. Ik geloof dat er in Amsterdam nog veel meer vaktoppers zijn!’

Bekijk hier de Amsterdam MBO-agenda 2023-2027

Lees ook: Amsterdam blijft investeren in beroepsonderwijs