Amsterdam start traineeships voor mbo-studenten

De gemeente Amsterdam gaat afgestudeerde mbo-studenten werven als trainee. Er is volgend jaar plek voor zestien afgestudeerden met een mbo-diploma op niveau 3 of 4. Bij goed functioneren is er een baangarantie.

Volgens wethouder Sofyan Mbarki, verantwoordelijk voor mbo en arbeidsmarkt, is het mbo onmisbaar voor de stad. Toch hebben veel mbo-studenten nog altijd moeite om na het behalen van het diploma de juiste baan te vinden. Mbarki: ‘We hebben ruim 27.000 mbo-studenten in Amsterdam waar zoveel talent tussen zit. Ik ben trots dat we deze studenten een goede start op de arbeidsmarkt kunnen geven.’

Voorbeeld

Wethouder Hester van Buren, verantwoordelijk voor personeel & organisatie, ziet de mbo-studenten graag komen: ‘Het traineeship past bij onze ambitie om meer mbo-talent te binden aan de organisatie. Zij dragen er aan bij dat het personeelsbestand van de gemeente een afspiegeling vormt van de Amsterdamse beroepsbevolking. Wij willen als werkgever zo het goede voorbeeld geven.’

Vaardigheden

De werkwijze is bedoeld voor jongeren die maximaal vier jaar geleden hun mbo-diploma hebben behaald. Zij krijgen de kans zich vakinhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen binnen de gemeentelijke organisatie. Tijdens hun aanstelling gaan de jongeren op verschillende plekken binnen de gemeente aan de slag.

MBO-Agenda

De gemeente Amsterdam werkt sinds 2015 met een eigen MBO-agenda. Samen met de Amsterdamse mbo-scholen investeert de gemeente in sterk middelbaar beroepsonderwijs. Belangrijke punten binnen de agenda zijn de kwaliteit van het onderwijs, de voorbereiding op de arbeidsmarkt en de samenwerking met werkgevers.

Lees hier meer over het mbo-traineeship

Lees ook: Amsterdam blijft investeren in beroepsonderwijs

Foto: gemeente Amsterdam