Amsterdamse scholen onderzoeken het effect van sneltesten

Minister Ingrid van Engelshoven gaf vandaag het startschot voor een pilot met sneltesten bij Amsterdamse onderwijsinstellingen, waaronder ook het ROC van Amsterdam.

In de pilot onderzoeken de onderwijsinstellingen in hoeverre meer onderwijs op locatie mogelijk is. De pilot is een initiatief van het ministerie van Onderwijs en vindt ook in andere regio’s plaats. De deelnemende scholen in de regio Amsterdam – het gaat onder andere om de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en het ROC van Amsterdam –  richten zich in de eerste plaats op het praktijkonderwijs. Zo hoopt de regio inzicht te krijgen in de mogelijkheden van veilig fysiek onderwijs. Een belangrijke vraag is of het met sneltesten mogelijk is het nieuwe studiejaar in september normaal te starten.

Kosten en baten

In de pilot wordt onder andere onderzocht in hoeverre studenten bereid zijn om zich te laten te testen. Ook wordt onderzocht wat het testen doet met het gevoel van veiligheid van studenten. Uiteindelijk worden de kosten en baten van sneltesten tegen elkaar afgewogen.

Afstand

De pilot start met studenten en docenten van een klein aantal opleidingen, die nu al locatiegebonden onderwijs volgen. Op dit moment worden binnen de pilots nog de basisregels van het RIVM in acht genomen. Als de situatie het toelaat, is het de bedoeling om te onderzoeken onder welke voorwaarden bijvoorbeeld de afstandsregel losgelaten kan worden.

Onderzoeksresultaten

In het tweede kwartaal van dit jaar verwachten de betrokken onderwijsinstellingen de eerste onderzoeksresultaten te delen met het ministerie. De pilot loopt tot midden augustus.

Foto: Peter Valckx

Lees ook: Maken sneltesten fysiek onderwijs weer mogelijk?